Tìm kiếm tin tức
Hoạt động Đảng, Đoàn thể
      Ngày 9 tháng 4 năm 2019, thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 13/3/2019 của Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và triển khai các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh uỷ.  
.
Căn cứ Hướng dẫn số 196/HD-TLĐ ngày 12/2/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn khen thưởng “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cụ thể như sau:   
Để phù hợp với tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ ngày 9/3/ 2015 về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” như sau:
.
.
.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hoạt động Đảng, Đoàn thể
      Ngày 9 tháng 4 năm 2019, thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 13/3/2019 của Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và triển khai các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh uỷ.  
.
Căn cứ Hướng dẫn số 196/HD-TLĐ ngày 12/2/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn khen thưởng “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cụ thể như sau:   
Để phù hợp với tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ ngày 9/3/ 2015 về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” như sau:
.
.
.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.837.656
Truy câp hiện tại 57