Tìm kiếm tin tức
Hoạt động Đảng, Đoàn thể
.
Căn cứ Hướng dẫn số 196/HD-TLĐ ngày 12/2/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn khen thưởng “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cụ thể như sau:   
Để phù hợp với tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ ngày 9/3/ 2015 về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” như sau:
.
.
.
.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hoạt động Đảng, Đoàn thể
.
Căn cứ Hướng dẫn số 196/HD-TLĐ ngày 12/2/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn khen thưởng “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cụ thể như sau:   
Để phù hợp với tình hình thực tiễn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh bổ sung, sửa đổi một số nội dung trong Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ ngày 9/3/ 2015 về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” như sau:
.
.
.
.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.641.831
Truy câp hiện tại 258