Tìm kiếm tin tức
Hoạt động Đảng, Đoàn thể
Ngày 20/8/2021, Đảng uỷ Sở Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức hội nghị thực hiện quy trình bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025. 
   Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐUK, ngày 31/5/2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 52-KH/ĐU, ngày 10/6/2021 của Đảng ủy Sở về tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Ngày 01/7/2021, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt trong toàn Sở về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đai biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở.
      Chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021); ngày Quốc tế Lao động 1-5; kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Phòng, chống thiên tai (22/5/1946-22/5/2021) và hưởng ứng phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Để góp phần thắt chặt tình đoàn kết, mối liên hệ công tác giữa các đơn vị, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Giải bóng đá truyền thống Thuỷ lợi - Thuỷ điện -Thuỷ nông - Thuỷ văn lần thứ 2, năm 2021 vào ngày 24/4/2021 tại sân bóng đá cỏ nhân tạo Xuân Phú, thành phố Huế.    
   Nhằm hưởng ứng các hoạt động Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) và 46 năm ngày Giải phóng hoàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2021); Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Làng Dương Nổ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những kết quả đạt được, vượt lên khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.
Công đoàn Ngành nông nghiệp và PTNT trong nhiều năm qua luôn thể hiện tích cực vai trò của mình trong việc phối hợp tham gia công tác quản lý nhà nước cũng như các hoạt động bảo vệ, chăm lo quyền lợi của người lao động. Cùng nhìn lại kết quả hoạt động trong năm 2019 của Công đoàn Ngành để từ đó tiếp tục phát huy, đưa hoạt động công đoàn lên một tầm cao mới Các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2019
Xác định rõ vai trò và vị trí của mình, Công đoàn Ngành nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục có sự tham gia hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước và cải cách hành chính của Ngành Nông nghiệp và PTNT trong giai đoạn mới.
Nhằm giúp đỡ đồng bào nghèo, thể hiện đạo lý “lá lành đùm lá rách” cũng như tinh thần tương thân tương ái đối với những người còn thiệt thòi trong cuộc sống. Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Trung tâm Khuyến nông đã triển khai chương trình gây quỹ thiện nguyện bằng hình thức bán hàng các sản phẩm nông nghiệp được sản xuất trong tỉnh cùng với đó là phát động kêu gọi “Quyên góp đồ cũ – Phủ ấm yêu thương”.
      Ngày 9 tháng 4 năm 2019, thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 13/3/2019 của Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và triển khai các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh uỷ.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hoạt động Đảng, Đoàn thể
Ngày 20/8/2021, Đảng uỷ Sở Nông nghiệp & PTNT đã tổ chức hội nghị thực hiện quy trình bổ sung Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020-2025. 
   Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐUK, ngày 31/5/2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 52-KH/ĐU, ngày 10/6/2021 của Đảng ủy Sở về tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Ngày 01/7/2021, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt trong toàn Sở về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đai biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở.
      Chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021); ngày Quốc tế Lao động 1-5; kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Phòng, chống thiên tai (22/5/1946-22/5/2021) và hưởng ứng phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Để góp phần thắt chặt tình đoàn kết, mối liên hệ công tác giữa các đơn vị, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Giải bóng đá truyền thống Thuỷ lợi - Thuỷ điện -Thuỷ nông - Thuỷ văn lần thứ 2, năm 2021 vào ngày 24/4/2021 tại sân bóng đá cỏ nhân tạo Xuân Phú, thành phố Huế.    
   Nhằm hưởng ứng các hoạt động Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2021) và 46 năm ngày Giải phóng hoàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế (26/3/1975-26/3/2021); Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Làng Dương Nổ, xã Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những kết quả đạt được, vượt lên khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.
Công đoàn Ngành nông nghiệp và PTNT trong nhiều năm qua luôn thể hiện tích cực vai trò của mình trong việc phối hợp tham gia công tác quản lý nhà nước cũng như các hoạt động bảo vệ, chăm lo quyền lợi của người lao động. Cùng nhìn lại kết quả hoạt động trong năm 2019 của Công đoàn Ngành để từ đó tiếp tục phát huy, đưa hoạt động công đoàn lên một tầm cao mới Các tập thể đạt thành tích xuất sắc năm 2019
Xác định rõ vai trò và vị trí của mình, Công đoàn Ngành nông nghiệp và PTNT sẽ tiếp tục có sự tham gia hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước và cải cách hành chính của Ngành Nông nghiệp và PTNT trong giai đoạn mới.
Nhằm giúp đỡ đồng bào nghèo, thể hiện đạo lý “lá lành đùm lá rách” cũng như tinh thần tương thân tương ái đối với những người còn thiệt thòi trong cuộc sống. Thời gian qua, Đoàn Thanh niên Trung tâm Khuyến nông đã triển khai chương trình gây quỹ thiện nguyện bằng hình thức bán hàng các sản phẩm nông nghiệp được sản xuất trong tỉnh cùng với đó là phát động kêu gọi “Quyên góp đồ cũ – Phủ ấm yêu thương”.
      Ngày 9 tháng 4 năm 2019, thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 13/3/2019 của Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019, Đảng uỷ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và triển khai các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh uỷ.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.138.131
Truy câp hiện tại 1.809