Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG BỘ PHÁP ĐIỂN HỆ THỐNG QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Ngày cập nhật 24/04/2024

Theo quy định của Pháp lệnh pháp điển, Bộ Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật là tập hợp các quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực do các cơ quan nhà nước ở Trung ương ban hành; các quy phạm pháp luật được sắp xếp theo một cấu trúc logic, khoa học, thống nhất; giúp cá nhân, tổ chức dễ dàng tìm kiếm, tra cứu các quy định của Pháp luật. Bộ Pháp điển là sản phẩm chính thức của Nhà nước, được sử dụng miễn phí và khai thác một cách dễ dàng, thuận tiện trong việc tìm kiếm, tra cứu các quy định của pháp luật.

Hiện nay, Bộ pháp điển của Việt Nam được cấu trúc với 45 chủ đề, chứa đựng 271 đề mục, trong đó, mỗi chủ đề chứa đựng quy phạm pháp luật điều chỉnh các nhóm quan hệ xã hội nhất định được xác định theo lĩnh vực. Trong mỗi chủ đề có một hoặc nhiều đề mục, mỗi đề mục chứa đựng các quy phạm pháp luật điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội nhất định. Trong mỗi đề mục có thể có các phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm và nội dung các quy phạm pháp luật được đưa vào bởi các văn bản sử dụng để pháp điển. Cấu trúc của đề mục dựa theo bố cục của văn bản quy phạm pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất được pháp điển vào đề mục đó (mỗi một đề mục chỉ có một văn bản có giá trị pháp lý cao nhất). Mỗi đề mục trong Bộ pháp điển là tập hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh một nhóm quan hệ xã hội nhất định. Các quy phạm pháp luật này tồn tại ở nhiều văn bản khác nhau được sắp xếp theo một trật tự nhất định.

Tuy nhiên, lưu ý rằng, Bộ pháp điển không có giá trị trong áp dụng và thực hiện pháp luật. Cá nhân, tổ chức không thể viện dẫn điều, khoản của Bộ pháp điển mà vẫn phải viện dẫn điều, khoản của văn bản gốc. Bộ pháp điển cũng không thay thế và cũng không có giá trị pháp lý như các văn bản gốc - văn bản sử dụng để pháp điển mà Bộ pháp điển chỉ giúp cá nhân, tổ chức thuận tiện trong tra cứu, tìm kiếm các quy phạm pháp luật.

Hướng dẫn cách thức khai thác, sử dụng Bộ pháp điển:

Bước 1: Truy cập vào Cổng thông tin điện tử pháp điển tại địa chỉ: https://phapdien.moj.gov.vn

Bước 2: Chọn mục Bộ pháp điển

Bước 3: Chọn các tính năng để tra cứu

1. Tra cứu theo Chủ đề hoặc Đề mục:

2. Tra cứu nội dung theo cấu trúc của đề mục: Bấm lần lượt vào CHỦ ĐỀ - ĐỀ MỤC - PHẦN - CHƯƠNG - ĐIỀU cần tìm kiếm.

3. Tra cứu toàn bộ nội dung của đề mục: Khi vào Bộ pháp điển, màn hình máy tính hiển thị 45 chủ đề. Người dùng tìm kiếm các đề mục trong 45 chủ đề. Bên cạnh mỗi đề mục có cụm từ (Xem chi tiết), khi đó, người dùng click chuột vào cụm từ (Xem chi tiết), màn hình sẽ hiện ra toàn bộ nội dung của đề mục.

4. Tra cứu Danh mục văn bản sử dụng pháp điển vào mỗi đề mục: Ngay bên cạnh tên của mỗi đề mục có cụm từ (Danh mục văn bản), khi đó, người dùng click chuột vào cụm từ (Danh mục văn bản), màn hình sẽ hiện ra toàn bộ Danh mục các văn bản sử dụng để pháp điển. Đối với từng văn bản sử dụng để pháp điển được thể hiện các thông tin về: Cơ quan thực hiện pháp điển, ngày ban hành, ngày có hiệu lực của văn bản và số thứ tự của văn bản trong đề mục.

5. Tra cứu, tìm kiếm theo từ khóa: Tính năng này giúp người sử dụng tra cứu, tìm kiếm các nội dung pháp lý cần tìm trong phần cấu trúc của Bộ pháp điển. Người dùng nhập nội dung tra cứu vào ô Nhập từ khóa cần tìm trên thanh công cụ, khi đó, kết quả tìm kiếm sẽ ra nội dung có chứa các từ khóa cần tìm.

 

 

Tập tin đính kèm:
PHƯƠNG ANH - VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.716.971
Truy câp hiện tại 2.997