Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai thực hiện các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật tài nguyên nước
Ngày cập nhật 05/06/2024

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5347/UBND-XD ngày 27/5/2024 của UBND tỉnh về việc triển khai Thông tư số 03/2024/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Công văn số 1677/STNMT-TN ngày 03/6/2024 về việc triển khai thực hiện các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật tài nguyên nước

 

 

 

- Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước

- Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước;

- Thông tư số 03/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

- Thông tư số 04/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên nước và thẩm định, nghiệm thu kết quả hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước;

- Thông tư số 05/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc di chuyển, thay đổi vị trí, giải thể trạm quan trắc tài nguyên nước dưới đất.

 

Nội dung của các Nghị định và Thông tư nêu trên được đăng tải tại website:

- Chính phủ: https://vanban.chinhphu.vn;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường: https://monre.gov.vn;

- Sở Tài nguyên và Môi trường: https://stnmt.thuathienhue.gov.vn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong trọng giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật trên để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các nhân được biết./.

 

Chi cục Thủy lợi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.716.971
Truy câp hiện tại 3.079