F:\F_Portal\snnptnt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi
Ngày cập nhật 15/06/2022

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5924/UBND-NN ngày 10/6/2022 về việc tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi và công tác phòng, chống dịch bệnh, cụ thể như sau:

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3514/VPCP-NN ngày 06/6/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi và công tác phòng, chống dịch bệnh (gửi kèm theo văn bản trên); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế và các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung văn bản trên, theo đó tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh tránh tình trạng chủ quan, lơ là để dịch bệnh tái phát, lây lan diện rộng.

2. Củng cố và tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, nhất là tại cấp huyện, cấp xã theo đúng chủ trương của Đảng, quy định của Luật Thú y, các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bảo đảm đủ năng lực để tổ chức chống dịch kịp thời, hiệu quả.

3. Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn Châu Phi, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan và các biện pháp phòng dịch bệnh.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên; báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.521.598
Truy câp hiện tại 6.664