Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG, NHIỆM VỤ ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2022-2026 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030
Ngày cập nhật 23/06/2022

Ngày 06/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1342/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương, nhiệm vụ Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2026 và định hướng đến 2030:

1. Mục tiêu chung

Phát triển nền nông nghiệp hữu cơ có giá trị gia tăng cao, bền vững, thân thiện với môi trường sinh thái, góp phần ổn định đời sống cho người dân trên địa bàn tỉnh gắn với kinh tế nông nghiệp tuần hoàn và tái cơ cấu toàn diện ngành nông nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, thích ứng với biến đổi khí hậu. Nâng cao năng lực, khả năng tổ chức sản xuất, sức cạnh tranh trong chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

2. Đối tượng và phạm vi của đề án

- Phạm vi: Giới hạn trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Đối tượng: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản an toàn/tác nhân tham gia chuỗi.

Xem đầy đủ nội dung tại tập tin đính kèm.

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.521.598
Truy câp hiện tại 7.000