Tìm kiếm tin tức
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 01/03/2019

.

 

Giám đốc Sở

Đồng chí Nguyễn Đình Đức

 

 

 

 

         Phó Giám đốc

Đ/c Nguyễn Đại Anh Tuấn

Phó Giám đốc

Đ/c Nguyễn Long An

Phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc:

1. Giám đốc Nguyễn Đình Đức

- Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về toàn bộ các mặt công tác thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.

- Phụ trách các lĩnh vực: Thanh tra, Tổ chức cán bộ; Kế hoạch, Tài chính; Đầu tư xây dựng; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nông, lâm, ngư nghiệp. Thủy lợi, phòng chống thiên tai.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Thanh tra Sở; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Kế hoạch, Tài chính; Phòng Quản lý Xây dựng công trình, Chi cục Thủy lợi, Trung tâm Khuyến nông, Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế nông lâm nghiệp.

 - Chủ tài khoản cơ quan.

2. Phó Giám đốc Nguyễn Đại Anh Tuấn

- Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các hoạt động hàng ngày của Sở. Thay mặt Giám đốc làm Chủ tài khoản và giải quyết công việc khi Giám đốc đi vắng.

- Phụ trách các lĩnh vực: Khai thác và đầu tư phát triển rừng, Lâm nghiệp, Cải cách hành chính; Khai thác, nuôi trồng thủy sản.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng Sở, Chi cục Kiểm lâm, các Ban Quản lý Rừng phòng hộ, các Ban Quản lý Khu Bảo tồn, Chi cục Thủy sản, Trung tâm Giống, Ban Quản lý Cảng cá Thừa Thiên Huế.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

3. Phó Giám đốc Nguyễn Long An

- Phụ trách các lĩnh vực: Trồng trọt, bảo vệ thực vật; Chăn nuôi, thú y; Phát triển nông thôn, Công tác dân tộc, miền núi; Xóa đói, giảm nghèo và việc làm; Đổi mới, phát triển hợp tác xã. Quản lý chất lượng nông, lâm sản và Thủy sản; Khoa học và Công nghệ.

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và Thủy sản.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.291.641
Truy câp hiện tại 5.863