Tìm kiếm tin tức

Nông nghiệp
 
Lâm nghiệp
 
Thủy sản
 
Thủy lợi
 
Tin tổng hợp
Đó là chỉ đạo của UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương tại buổi đi thực tế kiểm tra tình hình thu hoạch lúa vụ Hà Thu và các dự án dự kiến hỗ trợ theo Quyết định...
Thực hiện Dự án Khuyến nông Trung ương “Xây dựng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát đảm bảo an toàn thực phẩm tại một số tỉnh ven biển miền Trung” năm 2021, Trung tâm Khuyến nông Thừa Thiên Huế đã triển khai mô hình tôm thẻ tại 2 điểm xã Điền Lộc và xã Phong Hải, huyện Phong Điền với quy mô 1 ha/điểm, thời gian triển khai từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2021.
Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đã ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật của đơn vị, địa phương mình làm cơ sở tổ chức thực hiện và tiến hành tuyên truyền, phổ biến. Từ đó, đã từng bước đưa công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đi vào nề nếp, góp phần tích cực cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương các cấp.
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.948.293
Truy câp hiện tại 599