Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tin tức - Sự kiện >> Thủy sản
Sáng 16/7, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến “Giải pháp phát triển ngành tôm năm 2021 và Triển khai Quyết định 339/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045” với 28 tỉnh, thành phố ven biển toàn quốc. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó Giám đốc Nông nghiệp và PTNT Trương Văn Giang và đại diện các ban, ngành liên quan.
Sáng ngày 10/6/2021, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì hội nghị trực tuyến giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác, chế biến, tiêu thụ thủy sản năm 2021. Tại đầu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh, cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công thương Chi cục Thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Ban quản lý cảng cá tham dự Hội nghị.
Ngày 06/5/2021, UBND tỉnh đã phê duyệt đề cương, nhiệm vụ xây dựng đề án Phát triển thủy đặc sản vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai giai đoạn 2021-2025 nhằm triển khai một trong số các nội dung hợp tác với Học viện Nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2025.
Ngày 16/03/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 563/QĐ-UBND về Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; theo đó, kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản gồm các nội dung chính như sau:
Thực hiện Luật Thủy sản mới và nhằm nâng cao vai trò quản lý nguồn lợi thủy sản dựa vào cộng đồng/Chi hội nghề cá. Chi cục Thủy sản tổ chức họp hướng dẫn cấp thẻ Hội viên Khai thác thủy sản đầm phá cho các Chi hội nghề cá huyện Phú Vang và Quảng Điền. Trong khuôn khổ Kế hoạch năm 2020, ngày 23/9/2020 Chi cục Thủy sản tỉnh đã tổ chức cuộc họp hướng dẫn cấp thẻ Khai thác thủy sản đầm phá cho các Chi hội nghề cá của huyện Phú Vang và Quảng Điền tại xã Quảng Công, huyện Quảng Điền. Tham dự họp có đại diện chính quyền và cán bộ các xã Quảng Công, Quảng Phước, Quảng Lợi. Đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quảng Điền và Phú Vang, đại hiện tỉnh Hội nghề cá và hội viên cũng như Ban Chấp hành các chi hội thuộc huyện Phú Vang và Quảng Điền. Ngoài nội dung chính nêu trên, Chi cục Thủy sản cũng đã phổ biển một số Quy định pháp luật liên quan, lắng nghe những bất cập, nhu cầu của các Ban chấp hành chi hội thời gian qua. Qua đây, các thành viên cũng đã đề xuất tỉnh Hội và Chi cục Thủy sản hỗ trợ cho các Chi hội địa phương tổ chức Đại hội Chi hội nghề cá. Chi cục Thủy sản đã động viên tinh thần đoàn kết và giúp đỡ nhau trong quá trình sản xuất và bảo vệ nguồn lợi thủy sản quê hương./. Một số hình ảnh cuộc họp:  
Trong khuôn khổ kế hoạch năm 2020, ngày 01/10/2020 Chi cục Thủy sản phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Thuận An huyện Phú Vang tổ chức tập huấn về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tham dự tập huấn có đại diện của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Vang và Phú Lộc, đại diện UBND các xã: Vinh Hiền, Vinh Hưng, Lộc Bình, Hải Dương, Phú Diên, Vinh Thanh, Vinh An, thị trấn Thuận An và hơn 130 ngư dân đang hành nghề khai thác biển xa của tỉnh Thừa Thiên Huế. Nội dung tập huấn nhấn mạnh cách khắc phục “ Thẻ Vàng” mà Ủy ban Châu Âu cảnh báo, cụ thể: nêu rõ 14 điều được coi là khai thác bất hợp pháp; nguyên nhân bị “ Thẻ Vàng”; trách nhiệm của nhà nước và ngư dân,….; các hướng khắc phục trong thời gian tới. Qua đây, Chi cục Thủy sản cũng đã hướng dẫn bà con ngư dân khai thác thủy sản một cách có trách nhiệm, hợp pháp và tuân thủ các quy định của Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn liên quan một cách nghiêm túc. Đồng thời, cũng khuyến cáo bà con ngư dân hoạt động khai thác trên biển theo hình thức tổ đội để  giúp đỡ nhau trên biển. Một số hình ảnh của buổi tập huấn:  
          Sau khi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2020 về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn Núi Quện, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc. Ngày 11 tháng 9 năm 2020, Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND xã Lộc Bình huyện Phú Lộc tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý từ địa phương và cộng đồng để xây dựng Phương án sản xuất và Qui chế quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản (BVNLTS) Hòn Núi Quện xã Lộc Bình nhằm xây dựng Quy chế quản lý Khu BVNLTS và Phương án sản xuất phù hợp thực tế ở địa phương.          Qua hội thảo này, Chi cục Thủy sản cũng lồng ghép để tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về thực hiện Luật Thủy sản năm 2017 và các Nghị định, Thông tư liên quan.           Tham dự Hội thảo có đại diện Hội nghề cá tỉnh, lãnh đạo và cán bộ chuyên trách chính quyền địa phương xã Lộc Bình, Ban Chấp hành và gần 50 Hội viên của Chi hội nghề cá Lộc Bình 1 xã Lộc Bình.           Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến góp ý của cộng đồng ngư dân và đi đến thống nhất được các vấn đề chủ chốt trong Qui chế quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Kế hoạch thực hiện, phương án sản xuất,... Các quy định về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã được nêu cụ thể như quy định quản lý các loại nghề, về quỹ tự quản ngư trường, tuần tra, giám sát, xử lý các hành vi khai thác trái phép,...              Qua Hội thảo này, cá hội viên đã có cơ hội để trao đổi, bàn bạc giúp nhau trong quá trình quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn Núi Quện. CHNC cũng trình bày nhiều khó khăn hiện tại và có kế hoạch Đại hội lại vào Qúy I năm 2021 để củng cố lại Ban Chấp hành và Đội tuần tra bảo vệ ngư trường./. Một số hình ảnh Hội thảo:    
              Thực hiện Luật Thủy sản năm 2017 và Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Sau khi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2020 về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Đập Làng – Gành Lăng, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc.  Ngày 10 tháng 9 năm 2020, Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý từ địa phương và cộng đồng để xây dựng Phương án sản xuất và Qui chế quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Đập Làng – Gành Lăng.               Tham dự Hội thảo có đại diện Hội nghề cá Tỉnh, lãnh đạo và cán bộ chuyên trách chính quyền địa phương xã Lộc Bình, Ban Chấp hành và gần 50 Hội viên của Chi hội nghề cá Lộc Bình 2 xã Lộc Bình.              Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến góp ý của cộng đồng ngư dân và đi đến thống nhất được các vấn đề chủ chốt trong Qui chế quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Kế hoạch thực hiện, phương án sản xuất,... Các quy định về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã được nêu cụ thể như quy định quản lý các loại nghề, về quỹ tự quản ngư trường, tuần tra, giám sát, xử lý các hành vi khai thác trái phép,...              Qua Hội thảo này, cá hội viên đã có cơ hội để trao đổi, bàn bạc giúp nhau trong quá trình quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Đập Làng – Gành Lăng (trước đây là Khu BVTS Khe Đập Làng). CHNC cũng trình bày nhiều khó khăn hiện tại và có kế hoạch Đại hội vào tháng 10 này để củng cố lại Ban Chấp hành và Đội tuần tra bảo vệ ngư trường./. Một số hình ảnh Hội thảo:      
             Thực hiện Luật Thủy sản năm 2017 và Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Sau khi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cồn Sầy, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà.  Ngày 03 tháng 9 năm 2020, Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND xã Hương Phong thị xã Hương Trà tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý từ địa phương và cộng đồng để xây dựng Phương án sản xuất và Qui chế quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cồn Sầy xã Hương Phong.              Tham dự Hội thảo có đại diện Hội nghề cá Tỉnh, phòng Kinh tế thị xã Hương Trà, lãnh đạo và cán bộ chuyên trách chính quyền địa phương xã Hương Phong, Ban Chấp hành và gần 50 Hội viên của Chi hội nghề cá Đông Phong, Đông Hòa xã Hương Phong.              Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến góp ý của cộng đồng ngư dân và đi đến thống nhất được các vấn đề chủ chốt trong Qui chế quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Kế hoạch thực hiện, phương án sản xuất,... Các quy định về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã được nêu cụ thể như quy định quản lý các loại nghề, về quỹ tự quản ngư trường, tuần tra, giám sát, xử lý các hành vi khai thác trái phép,...              Qua Hội thảo này, 02 CHNC Đông Phong và Đông Hòa đã có cơ hội để trao đổi, bàn bạc giúp nhau trong quá trình quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cồn Sầy mà trước đây CHNC Đông Hòa không tham gia quản lý Khu BVNLTS này. Ngoài ra, 02 CHNC cũng trình bày nhiều khó khăn hiện tại và có Kế hoạch Đại Hội vào đầu năm 2021 để củng cố lại Ban Chấp hành và Đội tuần tra bảo vệ ngư trường./. Một số hình ảnh Hội thảo:  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.138.131
Truy câp hiện tại 1.760