Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Làm việc với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về công tác phối hợp phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Ngày cập nhật 30/09/2021

         Thực hiện Quyết định 2319/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, Công văn số 8374/UBND-NN ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về việc sẵn sàng ứng phó với thiên tai, ngày 23/9/2021, Văn phòng Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh đã tổ chức làm việc với  Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp nhiệm vụ phòng Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

 

Tại cuộc họp hai bên đã trao đổi, thảo luận một số nhiệm vụ gồm:

1. Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

2. Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế và các cụm di tích; Cơ chế phối hợp Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm các huyện, thị xã và thành phố Huế khi có thiên tai xảy ra; Thành lập các Đội xung kích Phòng chống thiên tai tại các quần thể di tích.

3. Tổ chức rà soát Kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai cho các quần thể di tích; đảm bảo an toàn cho du khách tham quan.

4. Công tác phối hợp tổng hợp báo cáo, thống kê đánh giá thiệt hại, xác định nhu cầu hỗ trợ, triển khai công tác khắc phục hậu quả và phục hồi tái thiết sau thiên tai tại các các quần thể di tích.

5. Phối hợp tổ chức huấn luyện, đào tạo, diễn tập, tập huấn cho các lực lượng tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các các cụm di tích.

6. Trao đổi phối hợp, tổ chức triển trai thực hiện Nghị định số 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ Phòng, chống thiên tai.

7. Phối hợp vận hành, quản lý, phát triển hệ thống đo mưa phục vụ phòng chống thiên tai cho các khu di tích, đặc biệt là trạm đo mưa tự động tại Quan Tượng Đài lắp đặt 2019, được kết nối tự động vào Trung tâm Điều hành đô thị thông minh, Hue S nhằm cung cấp thông tin đo mưa theo thời gian thực phục vụ phòng chống thiên tai cho công trình, hệ thống di tích và trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hai bên đã thống nhất đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện các nhiệm vụ phòng chống thiên tai bao gồm: Đầu tư thêm các trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện hỗ trợ cho Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai; Khảo sát lập dự án chống sạt lở trong vùng di tích Điện Hòn Chén; Phối hợp tổ chức huấn luyện, diễn tập, tập huấn cho các lực lượng tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Tổ chức Hội thảo kho học nhằm phát huy giá trị của di tích Quan Tượng Đài là đài thiên văn cổ duy nhất còn lại tại Việt Nam tổ chức quy củ thời Minh Mạng thứ 8 (1827). Di tích được đặt dưới sự quản lý của Khâm Thiên Giám - một cơ quan chuyên theo dõi các hiện tượng thiên văn được thành lập dưới thời Gia Long và được tổ chức quy củ thời Minh Mạng

 Khánh thành trạm đo mưa tại di tích Quan tượng đài vào chiều 26/6/2020

 

Chi cục Thủy lợi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.291.231
Truy câp hiện tại 5.714