Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kết quả đạt được về nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2013-2020
Ngày cập nhật 15/12/2020

Kết quả đạt được về nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế trong việc thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2013-2020:

(1) áp dụng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, lâm nghiệp chất lượng cao được đưa vào thực tiễn đã đem lại hiệu quả về kinh tế như: Các giống cây trồng lâm nghiệp: Keo lai dòng BV10, BV16, BV32, BV33, AH1, AH7; Keo lá tràm dòng AA1, AA9.

           (2) Việc nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm, khảo nghiệm, quy trình kỹ thuật, các mô hình trình diễn có đóng góp tích cực trong ứng dụng khoa học và công nghệ tại tỉnh: (2.1) Thụ tinh nhân tạo bò: Sử dụng tinh các giống bò cao sản như Brahman, BBB để thụ tinh nhân tạo cho đàn bò cái sinh sản địa phương, tăng khối lượng bò thịt lên 1,3-1,4 lần. (2.2) Ứng dụng nghiên cứu về xử lý chất thải chăn nuôi bảo vệ môi trường: Xử lý chất thải chăn nuôi bằng công nghệ biogas; xử lý chất thải chăn nuôi bằng men sinh học (mô hình nuôi lợn trên đệm lót sinh học, nuôi gà trên đệm lót sinh học). (2.3) Sử dụng chế phẩm sinh học trong nuôi trồng thủy sản. (2.4) Khảo nghiệm sản xuất giống lúa chất lượng có triển vọng. (2.5) Mô hình Ba giảm ba tăng (2.6) Trồng Dưa lưới trong nhà kính. (2.7) Áp dụng tưới nước tiết kiệm. (2.8) Mô hình xử lý rơm rạ sau thu hoạch. (2.9) Mô hình giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo công nghệ sạch, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường sinh thái đang được triển khai, nhân rộng. Kết quả: Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Phú Dương (huyện Phú Vang) đã xây dựng, nâng cấp hầm xử lý chất thải, nâng cấp nhà giết mổ, xây dựng đường bê tông.

           (3) Áp dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp được ứng dụng triển khai tại tỉnh có đóng góp tích cực trong ứng dụng khoa học và công nghệ:

Gieo ươm và trồng cây con bằng phương pháp nuôi cây mô, Gieo ươm và trồng cây con với túi bầu hữu cơ tự hoại, công nghệ sinh học trong lâm nghiệp (công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào). Kết quả: Hàng năm các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống lâm nghiệp gieo ươm khoảng 4,0 triệu cây con bằng phương pháp nuôi cấy mô; sản xuất khoảng 1,0 triệu cây với túi bầu hữu cơ tự hoại; và áp dụng 20% công nghệ sinh học trong lâm nghiệp.

(4) Thu hút vườn ươm công nghệ, phát triển doanh nghiệp hoa học công nghệ trong nông nghiệp như: Hệ thống tưới tự động, nhà lưới, nhà màng trồng rau, hoa ứng dụng công nghệ cao đang được phát triển với diện tích khoảng 52.016 m2 gồm 36 nhà lưới (trồng hoa: 16 nhà và rau: 20 nhà). Mô hình ứng dụng theo VietGAP với diện tích 428,29 ha (cây lúa 150 ha và cây rau 268,29 ha); hướng hữu cơ khoảng 501,8 ha (trong đó lúa 333 ha; rau 168,8 ha).

(5) Ap dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp tại địa phương còn nhiều hạn chế./.

Nguyễn Phước Thọ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.520.014
Truy câp hiện tại 7.812