Tìm kiếm tin tức

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Nông nghiệp và PTNT phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
Ngày cập nhật 16/11/2018

Ngày 29/10/2018 Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chính thức Công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Nông nghiệp và PTNT phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, tại Quyết định số 710/QĐ-SNNPTNT.

HTQLCL theo TCVN ISO 9001;2015 là công cụ nhằm chuẩn hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức bảo đảm đúng trình tự, thời gian theo quy định, tạo sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý Nhà nước.

Việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO trong các cơ quan hành chính Nhà nước tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác phối hợp và đơn giản hóa thủ tục hành chính, giải quyết công việc giữa các bộ phận trong cơ quan và giữa cơ quan với đơn vị, cá nhân khác. Tại các cơ quan, đơn vị đã đưa hệ thống vào vận hành, sẽ có những quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của các bộ phận, cá nhân, tránh chồng chéo trong xử lý công việc, tạo môi trường làm việc khoa học.

Hiệu quả áp dụng HTQLCL được thể hiện rõ nhất ở tính công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, góp phần giảm hiện tượng nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức, tạo điều kiện thực hiện cơ chế “một cửa” tại các đơn vị...

Nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015, đồng chí Hồ Sỹ Nguyên – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo CCVC của Sở tích cực nghiên cứu, xây dựng và đưa vào áp dụng ISO 9001: 2015, đồng thời phân công đồng chí Võ Văn Dự - Phó Giám đốc Sở - trực tiếp phụ trách, chỉ đạo thường xuyên việc thực hiện.

Sau thời gian khảo sát thực tế, nghiên cứu và tìm hiểu tài liệu, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng hoàn thành Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015., bao gồm 19 loại tài liệu. Ngày 12/10/2018. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã ký quyết định số 681/QĐ-SNNPTNT ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng để chính thức áp dụng trong toàn đơn vị.

Trải qua thời gian vận hành, hiệu chỉnh, sửa đổi hoàn chỉnh, ngày 29/10/2018 Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã chính thức Công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Nông nghiệp và PTNT phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, tại Quyết định số 710/QĐ-SNNPTNT.

Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 được áp dụng cho các lĩnh vực sau:

1

Thẩm định, phê duyệt các đề án, dự án, mô hình sản xuất, đào tạo, tập huấn về các lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

2

Giải quyết khiếu nại

3

Giải quyết tố cáo

4

Thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở điều chỉnh (đối với dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách)

5

Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế bản vẽ thi công điều chỉnh (đối với dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách)

6

Thủ tục thẩm định, phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật/điều chỉnh Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu/điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn sự nghiệp do Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý

7

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng điều chỉnh (đối với dự án sử dụng vốn ngân sách và không thực hiện theo thủ tục liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư)

8

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Với việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Nông nghiệp và PTNT phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2015, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT khẳng định sự quyết tâm trong việc minh bạch hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, xây dựng một nền hành chính hiện đại hóa góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách nền hành chính của tỉnh nhà thành công.

 

Trần Xuân Triều
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.485.165
Truy câp hiện tại 287