Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chính thức bãi bỏ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với công chức hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
Ngày cập nhật 19/07/2021

Ngày 11/6/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 2/2021/TT-BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

 

Thông tư số 2/2021/TT-BNV quy định công chức được bổ nhiệm vào các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và chuyên ngành văn thư được áp dụng Bảng 2 ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, như sau:

1. Ngạch Chuyên viên cao cấp (mã số 01.001):

- Tiêu chuẩn trình độ đào tạo bồi dưỡng là: Có bằng tốt nghiệp nghiệp đại học với ngành phù hợp trở lên; bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị tương đương cao cấp lý luận chính trị; chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp.

- Áp dụng bảng lương công chức loại A3, nhóm 1 (A3.1), có hệ số lương từ 6,2 - 8,0;

2. Ngạch Chuyên viên chính (mã số 01.002)

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng là: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp lĩnh vực công tác; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch Chuyên viên chính.

- Áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), có hệ số lương từ 4,40 - 6,78

3. Ngạch Chuyên viên (mã số 01.003)

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo bồi dưỡng là: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp lĩnh vực công tác; có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch Chuyên viên

- Áp dụng bảng lương công chức loại A1, có hệ số lương từ 2,34 - 4,98

4. Ngạch Cán sự (mã số 01.004)

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác.

- Áp dụng bảng lương công chức loại A0, có hệ số lương 2,10 - 4,89

5. Ngạch Nhân viên (mã số 01.005)

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên. Riêng đối với trường hợp thực hiện nhiệm vụ lái xe thì chỉ yêu cầu có giấy phép lái xe được cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Áp dụng bảng lương công chức loại B, có hệ số lương từ 1,86 - 4,06.

6. Ngạch Văn thư viên chính (mã số 02.006)

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

- Áp dụng bảng lương công chức loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

7. Ngạch Văn thư viên (mã số 02.007)

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư - lưu trữ, lưu trữ học. Trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

- Áp dụng bảng lương công chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

8. Ngạch Văn thư viên trung cấp (mã số 02.008)

- Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

- Áp dụng bảng lương công chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

So với quy định hiện hành, tất cả ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư không còn cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Tuy nhiên, hai loại công chức này phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương với yêu cầu của vị trí việc làm.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/8/2021 và thay thế Thông tư 11/2014/TT-BNVThông tư 14/2014/TT-BNVThông tư 10/2019/TT-BNV.

   

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Hồng Thắng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.675.538
Truy câp hiện tại 534