Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BỊ BÃI BỎ, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT NĂM 2021
Ngày cập nhật 10/08/2021

Bảy tháng đầu năm 2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, các thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

I. Thủ tục hành chính mới ban hành (01 TTHC)

“Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành”.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Bản công bố hợp quy.

* Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân:

+ Báo cáo tự đánh giá

+ Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.

- Lệ phí: 150.000 đồng

(Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT)

II. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ (03 TTHC)

1. Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

(Quyết định số 471/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT)

2. Phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu (đối với dự án Sở Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư)

3. Phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu (đối với dự án Sở Nông nghiệp và PTNT làm Chủ đầu tư)

(Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT)

III. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (04 TTHC)

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng.

Thay đổi mức phí, lệ phí: + Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (trường hợp phải đánh giá điều kiện thực tế): 5.700.000đ

+ Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi (trường hợp không đánh giá điều kiện thực tế). Thẩm định lần đầu: 1.600.000đ

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng

Thay đổi mức phí, lệ phí: Thẩm định cấp lại 250.000đ

3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

Thay đổi mức phí, lệ phí: Thẩm định lần đầu 2.300.000đ.

4. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn

Thay đổi mức phí, lệ phí: Thẩm định cấp lại 250.000đ.

(Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT)

Tổ chức công dân nộp hồ sơ TTHC trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, qua bưu điện hoặc đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn.

Thông tin Thủ tục hành chính, xem tại địa chỉ: https://tthc.thuathienhue.gov.vn

Danh mục 112 dịch vụ công trực tuyến của Sở Nông nghiệp và PTNT, xem tại địa chỉ: https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/tthc/unit/00-11-H57.

Số điện thoại liên hệ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 0234.3856868 (Bộ phận một cửa của Sở Nông nghiệp và PTNT bấm số 125).

 

Bộ phận một cửa của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

                                                                                                                                                                                   Hồ Thị Như Trang

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.675.547
Truy câp hiện tại 536