Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Công bố mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9001: 2015
Ngày cập nhật 16/11/2021

Hệ thống quản lý chất lượng của Sở được mở rộng thêm ở các lĩnh vực: Khuyến nông, Tài chính và Quản lý xây dựng công trình.

 

Thực hiện Quyết định số 2591/QĐ-UBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019;

Năm 2019 Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 9001:2015

Trong năm 2019 đã tiến hành rà soát, cài tiến lại toàn bộ hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, đã ban  hành thêm 17 Quy trình giải quyết TTHC mới.

Đồng thời đã tiến hành các hoạt động duy trì đánh giá theo quy định như Đánh giá nội bộ, Xem xét của Lãnh đạo về Chất lượng

Ngày 20/5/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 246/QĐ-SNNPTNT công bố mở rộng hệ thống quản lý chất lượng của Sở phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Hệ thống quản lý chất lượng của Sở được mở rộng thêm ở các lĩnh vực: Khuyến nông, Tài chính và Quản lý xây dựng công trình.

Trần Xuân Triều
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.325.009
Truy câp hiện tại 1.602