Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày cập nhật 07/10/2022

Ngày 26/9/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2328/QĐ-UBND phê duyệt Phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sửa đổi, bổ sung).

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thiết lập 03 quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 26/9/2022. Thay thế Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Quy trình nội bộ, chi tiết xem file đính kèm.

Hồ Thị Như Trang - VP Sở

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.519.778
Truy câp hiện tại 7.732