Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
CÔNG BỐ 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC CÔNG SẢN
Ngày cập nhật 16/08/2023

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa có Quyết định số 1892/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, 01 TTHC mới ban hành lĩnh vực Quản lý Công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là: Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng

- Thời gian giải quyết (ngày làm việc): Tối đa 75 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch) 30 ngày. Sở Tài chính 15 ngày. UBND tỉnh 30 ngày

- Phí, lệ phí: Không

- Cách thức và Địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế); Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 

TT

Tên TTHC

(Mã số TTHC)

Thời gian giải quyết (ngày làm việc)

Cách thức và Địa điểm thực hiện

Phí, lệ phí

pháp lý

Cơ quan thực hiện

I

Lĩnh vực Quản lý Công sản

1

Giao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch cho doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng

(1.011769)

Tối đa 75 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

+ Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch) 30 ngày

+ Sở Tài chính 15 ngày

+ UBND tỉnh 30 ngày

- Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế);

- Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Không

Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh;

Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính.

 

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính đã được Bộ Tài chính công khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) và Uỷ ban nhân dân tỉnh công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn).

Chi tiết Quyết định số 1892/QĐ-UBND xem file đính kèm

Hồ Thị Như Trang - Văn phòng Sở

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.821.683
Truy câp hiện tại 2.585