Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 16/10/2023

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2023 về Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

    

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2023 và thay thế Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xem nội dung chi tiết của Quyết định số 45/2023/QĐ-UBND và Quy định kèm theo tại đây.

Hồ Thị Như Trang - VP Sở

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.023.235
Truy câp hiện tại 46