Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
CÔNG BỐ 05 TTHC MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày cập nhật 04/01/2024

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3014/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 công bố 02 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành và 03 TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Danh mục TTHC mới ban hành lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện:

1. Thủ tục Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị trong các ngành, nghề, lĩnh vực khác

- Thời gian giải quyết: 13 ngày làm việc

- Phí, lệ phí (đồng): không

- Địa điểm và Cách thức thực hiện TTHC: Đối với các dự án, kế hoạch liên kết do cơ quan, đơn vị cấp tỉnh triển khai thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Qua dịch vụ bưu chính công ích. Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn). Trường hợp tổ chức nộp hồ trực tuyến thì bản chính bộ hồ sơ đầy đủ gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm PVHCC tỉnh để chuyển đến cơ quan chủ quản từng chương trình.

Đối với các dự án, kế hoạch liên kết do cơ quan, đơn vị cấp huyện triển khai thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công huyện. Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp tổ chức nộp hồ trực tuyến thì bản chính bộ hồ sơ đầy đủ gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công huyện để chuyển đến Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện/Phòng Kinh tế các thị xã, TP Huế.

2. Thủ tục Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng

Thời gian giải quyết: 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. (UBND Cấp xã 02 ngày làm việc, UBND cấp huyện 9 ngày làm việc)

- Phí, lệ phí (đồng): không

- Địa điểm và Cách thức thực hiện TTHC: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Nộp trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trường hợp tổ chức nộp hồ trực tuyến thì bản chính bộ hồ sơ đầy đủ gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện: 

Thủ tục hành chính cấp tỉnh: Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị  

Thủ tục hành chính cấp huyện: Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; Hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các TTHC được ban hành kèm theo tại Quyết định số 150/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Chi tiết Quyết định công bố xem file đính kèm.

Hồ Thị Như Trang

Văn phòng Sở

 
 
 
 
 
 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.716.971
Truy câp hiện tại 3.072