Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công bố 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản
Ngày cập nhật 30/05/2024

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 17/5/2024 công bố 01 thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Theo đó,  01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là: Cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.

- Thời gian giải quyết: 3 ngày làm việc

- Phí, lệ phí: không

Cách thức và địa điểm thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế)/Trung tâm Hành chính công cấp huyện đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét). Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia(https://dichvucong.gov.vn). Trung tâm Hành chính công huyện để chuyển đến Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện/Phòng Kinh tế các thị xã, TP Huế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

    Bãi bỏ nội dung đã công bố tại mục 41, điểm VII, Phụ lục I danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh tại Quyết định 299/QĐ-UBND ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn (bao gồm thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh, UBND cấp huyện và UBND cấp xã).

- Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/) và UBND tỉnh công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue).

- TTHC này được sửa đổi, bổ sung về căn cứ pháp lý, biểu mẫu và Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính.

Chi tiết Quyết định xem file đính kèm./.

Hồ Thị Như Trang

Văn phòng Sở

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.657.108
Truy câp hiện tại 14.696