Tìm kiếm tin tức
Liên kết Website
Sở, Ban, Ngành TT Huế
Đơn vị sự nghiệp thuộc sở
Thông tin chỉ đạo điều hành
Ngày 05 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về việc thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018. 
Đảm bảo từ ngày 01/01/2019, Luật Lâm nghiệp được triển khai thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên toàn tỉnh. Đó là một trong những yêu cầu trong Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 30/6/2018 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.  
Ngày 19/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 24/5/2018, Sở Nông nông nghiệp và PTNT đã ban hành Văn bản số 745/SNNPTNT-TTBVTV về việc phòng chống bệnh lùn sọc đen gây hại lúa vụ Hè thu 2018
  Ngày 04 tháng 5 năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị đầu bờ để đánh giá kết quả khảo nghiệm cơ bản và khảo nghiệm sản xuất một số giống lúa mới có triển vọng về năng suất và chất lượng trong vụ Đông Xuân 2017 - 2018 tại Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống lúa Nam Vinh - huyện Quảng Điền, do đồng chí Hồ Vang - Phó Giám đốc Sở chủ trì.    
Ngày 26/4/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 571/SNNPTNT-TL gửi Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 (đơn vị quản lý hồ Tả Trạch), Công ty Cổ phần Đầu tư HD (thủy điện Hương Điền), Công ty Cổ phần thủy điện Bình Điền; Công ty TNHH NN MTV QLKT CTTL tỉnh để chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch điều tiết, cấp nước cho hạ du các hồ chứa nước thủy điện trong mùa khô năm 2018.
     Ngày 20/4/2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 540/SNNPTNT-TL gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 5, Công ty TNHH nhà nước một thành viên quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên Huế đề nghị triển khai các nhiệm vụ để tăng cường công tác đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong mùa mưa, lũ năm 2018.
.
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh động vật trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ Hội xuân 2018, ngày 23/01/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành công văn số 524/UBND-NN yêu cầu các Sở, ban ngành, địa phương chủ động, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và môi trường sinh thái.
Ngày 25 tháng 8 năm 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị đầu bờ để đánh giá kết quả khảo nghiệm cơ bản và khảo nghiệm sản xuất một số giống lúa mới có triển vọng về năng suất và chất lượng trong vụ Hè Thu 2017 tại Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống lúa Nam Vinh - huyện Quảng Điền, do đồng chí Hồ Vang - Phó Giám đốc Sở chủ trì.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.501.931
Truy câp hiện tại 17