Tìm kiếm tin tức
Liên kết Website
Sở, Ban, Ngành TT Huế
Đơn vị sự nghiệp thuộc sở
Thông tin chỉ đạo điều hành
Ngày 24 tháng 8 năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị đầu bờ để đánh giá kết quả khảo nghiệm cơ bản và khảo nghiệm sản xuất một số giống lúa mới có triển vọng về năng suất và chất lượng trong vụ Hè Thu 2018 tại Trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống lúa Nam Vinh - huyện Quảng Điền, do đồng chí Hồ Vang - Phó Giám đốc Sở chủ trì.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 5/9/2018, điện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo thu hoạch vụ Hè Thu năm 2018.  
Ngày 7/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công điện số 04/CĐ-UBND, điện: Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; Các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công thương, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Y tế; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Hải quan tỉnh về việc chủ động ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh.  
Ngày 31/8/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2018.
Ngày 14 /8/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1799 /QĐ-UBND quy định Bộ tiêu chí vườn mẫu được áp dụng đối với các vườn gắn liền với hộ gia đình vùng nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, diện tích vườn tối thiểu là 500 m2 . Bộ tiêu chí là căn cứ để xây dựng và triển khai kế hoạch, hỗ trợ thực hiện xây dựng vườn mẫu; là cơ sở để chỉ đạo, đánh giá, xét công nhận vườn mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020.
UBND tỉnh vừa có quyết định cấp kinh phí hơn 35 tỷ đồng hỗ trợ nhiên liệu chuyến biển cho các tàu cá tại các địa phương ven biển tham gia hoạt động thủy sản trên các vùng biển xa (đợt 2/2018).  
      Thực hiện Nghị quyết số số 67/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành số 153/KH-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2018 để triển khai thực hiện Nghị quyết  trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế (snnptnt.thuathienhue.gov.vn) đăng tải nội dung Kế hoạch số 153/KH-UBND để Quý cơ quan, địa phương, đơn vị được biết và triển khai thực hiện.
Bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020 (gọi tắt là Bộ tiêu chí vườn mẫu) vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành tại Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 14/8/2018.  
Ngày 05 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về việc thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018. 
Đảm bảo từ ngày 01/01/2019, Luật Lâm nghiệp được triển khai thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên toàn tỉnh. Đó là một trong những yêu cầu trong Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 30/6/2018 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.521.763
Truy câp hiện tại 55