Tìm kiếm tin tức

Quy hoạch - Kế hoạch - Báo cáo >> Báo cáo công tác
Sơ kết sản xuất vụ Hè Thu 2018, Ngành Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế đã thực hiện một số nội dung sau:  
  I. Trồng trọt 1. Cây lúa - Diện tích gieo cấy 28.574,1 ha (gieo sạ 27.736,6 ha, cấy 837,5 ha). Diện tích thu hoạch (đến 01/6/2018) khoảng 27.869,1 ha. Năng suất ước đạt 61,8 tạ/ha (giảm 0,6 tạ/ha so với ĐX 2016-2017). Sản lượng lúa ước đạt khoảng 176.588 tấn (giảm 1681 tấn so ĐX 2016-2017). 
.I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KT-XH NĂM 2017
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.835.219
Truy câp hiện tại 201