Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền >> Tuyên truyền về chiến lược, định hướng
Sáng 15/12/2021, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016-2021 với 63 tỉnh. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chủ trì, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Nguyễn Tiến Nam.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 5/8/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu phát triển lâm nghiệp thực sự trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật theo hướng hiện đại, hiệu lực, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, liên kết theo chuỗi từ phát triển rừng, bảo vệ rừng, sử dụng rừng đến chế biến và thương mại lâm sản.  
   Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một đề tài lý luận và thực tiễn rất cơ bản, quan trọng, nội dung rất rộng lớn, phong phú và phức tạp, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, đòi hỏi phải có sự nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc, khoa học. Trong phạm vi bài này, tôi chỉ xin đề cập một số khía cạnh từ góc nhìn thực tiễn của Việt Nam. Và cũng chỉ tập trung vào trả lời mấy câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì? Vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa? Làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam? Thực tiễn công cuộc đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa gì và đặt ra vấn đề gì?  
Ngày 25/02/2021, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 255/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025.
(Theo tin từ thuathienhue.gov.vn) Nhằm bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy, sự quản lý của chính quyền các cấp và phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận, các đoàn thể trong công tác phòng chống thiên tai, ngày 11/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2365/QĐ-UBND kèm theo kế hoạch chi tiết về phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020-2025.
      Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;      Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”
Thực hiện Quyết định số 132/2000/QĐ-TTg ngày 24/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển ngành nghề nông thôn; Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Quyết định số 2636/2011/QĐ-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề và các văn bản chính sách khác của Trung ương ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, triển khai các nhiệm vụ để tăng cường công tác quản lý nhà nước về phát triển ngành nghề nông thôn, bảo tồn và phát triển làng nghềtại địa phương; đãgiao nhiệm vụ chủ trì quản lý nhà nước về lĩnh vực ngànhnghề nông thôn cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xây dựng và ban hành các chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề và làng nghề nông thôn trong đó có quy hoạch phát triển nghề truyền thống và làng nghề truyền thống; quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống.
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về một số giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  
Trong năm 2018, Chi cục Kiểm lâm thừa Thiên Huế và Chi cục Kiểm lâm vùng 2 đã ký kết Quy chế phối hợp số 300/QCPH-CCKLV2-CCKLTTH trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản và xây dựng kế hoạch phối hợp năm 2018. Sau một năm thực hiện quy chế và kế hoạch phối hợp đạt được những thành quả như sau:  
Trong quý 3 năm 2018, Chi cục Thủy sản phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Quảng Điền, Phú Vang tổ chức 9 lớp tuyên truyền, phổ biến Luật thủy sản năm 2017 và các văn bản pháp luật quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản cho người dân tại các xã đầm phá, ven biển
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.716.971
Truy câp hiện tại 3.091