Tìm kiếm tin tức

Kết quả mô hình sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2017-2018
Ngày cập nhật 30/05/2018

Vụ Đông Xuân 2017-2018, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với HTXNN Bắc Sơn, An Nông 2 – Phú Lộc, HTXNN Phú Mỹ 2 – Phú Vang, HTXNN Vân Thê - Hương Thủy, HTXNN Mai Phước – Quảng Điền, HTXNN Điền Hải – Phong Điền triển khai thực hiện mô hình “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật tăng năng suất, hiệu quả sản xuất lúa trên đất nhiễm chua phèn ven phá’’với diện tích 30ha, trong đó có 20 ha sử dụng giống lúa KH1, 5 ha giống lúa Khang dân 18 và 5 ha giống lúa TH5.

 

Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ hỗ trợ 100% giống lúa, 30% phân bón, thuốc BVTV. Chi cục Trồng trọt và BVTV  đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cung ứng giống lúa, vật tư phân bón, thuốc BVTV đầy đủ, kịp thời theo định mức hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân thực hiện tốt mô hình.

Chi cục Trồng trọt và BVTV đã phối hợp với các HTXNN tổ chức 6 hội nghị đầu bờ tham quan, đánh giá mô hình. Kết quả mô hình cho thấy, việc sử dụng bón lót vôi và bổ sung phân bón lá Siêu Kali vào giai đoạn trước trổ và sau khi trổ xong đã góp phần tăng khả năng tích luỹ chất khô nên hạt lúa sáng và tỷ lệ vào chắc cao. Do đó, ruộng lúa mô hình sử dụng giống TH5 và Khang Dân có năng suất cao hơn so với ruộng đối chứng khoảng 1- 2tạ/ha và ruộng mô hình sử dụng giống KH1 cao hơn ruộng Khang Dân (đ/c) 2-14 tạ/ha. Về hiệu quả kinh tế, việc áp dụng đúng quy trình kỹ thuật sản xuất trong mô hình đã làm năng suất lúa ở các điểm thực hiện tăng lên so với ruộng đối chứng (sử dụng phân bón theo tập quán của người dân), điều này đã đem lại lợi nhuận đáng kể cho bà con nông dân tham gia thực hiện.

Qua các Hội nghị đầu bờ bà con nông dân đã có nhiều ý kiến tham gia thảo luận và thống nhất với kết quả đạt được từ mô hình. Bên cạnh đó, các HTXNN và bà con nông dân mong muốn nhân rộng mô hình ở nhiều địa điểm trên địa bàn để bà con có thể tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật nhằm tăng năng suât, chất lượng cây lúa./.

                                                                                   Phòng Trồng trọt - Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.602.152
Truy câp hiện tại 28