Tìm kiếm tin tức

Chính phủ ban hành nghị định mới về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
Ngày cập nhật 19/09/2018

     Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước để thay thế nghị định số 72/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

     Nghị định có 4 chương với 35 điều, quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước đối với đập có chiều cao từ 5 m trở lên hoặc hồ chứa nước có dung tích toàn bộ từ 50.000 m2 trở lên và an toàn cho vùng hạ du đập. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động liên quan đến đập, hồ chứa nước trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

     Nội dung của Nghị định gồm:

    - Công tác Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước trong giai đoạn xây dựng như yêu cầu về thiết kế, thi công xây dựng đập, hồ chứa nước, phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công, kiểm tra công tác nghiệm thu đập, hồ chứa nước;

    - Công tác Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước trong giai đoạn khai thác như Kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa nước, Quy trình vận hành hồ chứa nước; Quan trắc công trình đập, hồ chứa nước; Kiểm tra đập, hồ chứa nước; Kiểm định an toàn đập, hồ chứa nước; Bảo trì, sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa đập, hồ chứa nước và lắp đặt hệ thống giám sát vận hành, thiết bị thông tin, cảnh báo an toàn cho đập và vùng hạ du đập; Phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước; Phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; Bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập;

    - Quy định tránh nhiệm của các bộ và cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc tổ chức thực hiện Nghị định.

   Dưới đây là file toàn văn nghị định số 114/2018/NĐ-CP

 

Tập tin đính kèm:
Chi cục Thủy lợi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.639.859
Truy câp hiện tại 93