Tìm kiếm tin tức

Tài liệu hướng dẫn Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn
Ngày cập nhật 21/12/2018

       Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt Quyết định số 4826/QĐ-BNN-TCTL ngày 07 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn và tài liệu hướng dẫn triển khai, để thay thế Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCTL ngày 22 tháng 10 năm 2012.

     Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng tải toàn văn nội dung Quyết định số 826/QĐ-BNN-TCTL để các cơ quan, đơn vị, địa phương được biết và nghiên cứu triển khai thực hiện.

 

Tập tin đính kèm:
Chi cục Thủy lợi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.835.212
Truy câp hiện tại 196