Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
BẢN TIN QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (Lần 6)
Ngày cập nhật 23/08/2021

BẢN TIN QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (Lần 6 năm 2021)

 

Chi cục Thủy sản thông tin và cảnh báo một số nội dung như sau:

1. Tổng hợp kết quả quan trắc các chỉ tiêu môi trường nước vùng nuôi thủy sản đầm phá, ven biển và các sông như sau:

TT

Vị trí

Ngày thu mẫu

Nhiệt độ

(0C)

Độ mặn

(%o)

pH

NH4+-N (mg/l)

NO2- -N (mg/l)

PO43- -P (mg/l)

 

TSS

(mg/l)

I

Các điểm cấp nước tập trungvùng nuôi thủy sản đầm phá

1

 Vùng cao triều Quảng Công

6/8

31,9

26,1

8,0

0,150

<0,008

0,034

8,8

2

 Tân Lập - Thị trấn Sịa

6/8

34,4

17,3

8,7

0,112

0,008

<0,018

13,2

3

 Cồn Đâu - xã Hải Dương

6/8

32,2

22,3

8,1

0,125

0,008

<0,018

14,4

4

 Cồn Tè –  xã Hương Phong

6/8

32,1

21,3

7,8

0,090

<0,008

<0,018

15,2

5

 Cồn Hạt Châu – P. Thuận An

6/8

32,2

24,5

7,5

0,093

<0,008

0,024

5,2

6

 Thủy Diện - xã Phú Xuân

5/8

31,3

2,7

7,2

0,416

0,015

0,038

10,0

7

 Lương Viện – TT Phú Đa

5/8

32,1

24,7

7,9

0,119

<0,008

0,029

8,8

8

 Trường Hà – xã Vinh Thanh

5/8

33,1

23,8

8,1

0,115

<0,008

0,022

6,4

9

 Đình Đôi - xã Vinh Hưng

5/8

32,7

22,1

8,1

0,048

<0,008

<0,018

13,6

10

 Chùa Ma -  xã Giang Hải

5/8

32,2

24,6

8,4

0,046

<0,008

0,060

16,4

11

 Hiền Hòa – xã Vinh Hiền

5/8

33,0

33,4

8,4

0,027

<0,008

0,024

10,8

II

 Các điểm cấp nước tập trung vùng nuôi thủy sản trên cát ven biển

1

 Hải Thế - xã Phong Hải

6/8

31,6

32,5

8,3

0,059

<0,008

<0,018

57,0

2

 Trung Đồng – xã Điền Hương Hương

6/8

35,9

33,2

7,9

0,062

0,018

0,018

4,4

 

GHCP trong NTTS(1) (2)

 

18÷33(1)

5÷35(1)

7-9(1)

< 0,9(2)

< 0,3(2)

< 0,05(2)

< 50(2)

III

 Các điểm nuôi cá lồng tập trung trên sông Bồ và sông Đại Giang

TT

Vị trí

Ngày thu mẫu

Nhiệt độ

(0C)

Độ mặn

(%o)

pH

DO (mg/l)

1

 Phước Yên  – xã Quảng Thọ

6/8

31,8

0,03

7,6

5,6

2

 Thôn 10 – xã Thủy Phù

5/8

33,0

0,08

6,8

6,7

 

GHCP trong nuôi lồng(3)

 

18÷33(3)

0-5(3)

6,5-8,5(3)

≥ 4(3)

 

 

Ghi chú:(1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi tôm nước lợ - Điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm; (2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt..

(3) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi cá lồng/bè nước ngọt – Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài từ đầu tháng 8 đến nay nên nhiệt độ nước đo được tại các vùng nuôi thủy sản đều trên 31oC, có nơi vượt ngưỡng cho phép trên 330C để nuôi trồng thủy sản. Ở mức nhiệt trên 30oC, thủy sản là loài động vật biến nhiệt nên bị ảnh hưởng do quá trình trao đổi chất trong cơ thể tăng, sử dụng thức ăn nhiều hơn, hấp thu ít hơn và đào thải lớn; ngược lại, khi nhiệt độ cao các chất đào thải phân hủy nhanh, tiêu tốn lượng ôxy lớn và gây ra tình trạng thiếu ôxy cục bộ tầng đáy, tầng giữa. Thực tế vừa qua đã có các hiện tượng thủy sản nuôi trong ao và lồng bị chết rải rác ở một số nơi; vì vậy bà con tiếp thực hiện các khuyến cáo nuôi thủy sản trong mùa nắng nóng tại Công văn số 81/CCTS-NT ngày 09/6/2021 của Chi cục Thủy sản như sau: Lưu ý về khẩu phần và chế độ ăn hợp lý theo kích cỡ, mật độ các loại thủy sản nuôi, giảm 15 - 30% lượng thức ăn trong những ngày nắng nóng; định kỳ 10 -15 ngày/lần bổ sung vitamin C, khoáng vi lượng; sử dụng men tiêu hóa trộn vào thức ăn cho tôm cá, thời gian mỗi đợt từ  5 - 7 ngày để tăng sức đề kháng, sử dụng các loại chế phẩm sinh học định kỳ 10 - 15 ngày/lần để xử lý nước và đáy ao nuôi. Khi sử dụng các sản phẩm phải nằm trong danh mục cho phép được lưu hành, lượng dùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc cán bộ kỹ thuật.

Vùng nuôi tôm chân trắng trên cát tại xã Phong Hải (huyện Phong Điền) có chỉ tiêu tổng chất rắn lơ lửng (TSS) = 57 mg/l vượt ngưỡng giới hạn cho phép (50 mg/l), đây là thời điểm thu hoạch tôm nuôi của vùng nên đề nghị các cá nhân và tổ chức liên quan tăng cường theo dõi, giám sát và khuyến cáo cơ sở nuôi tôm trong hoạt động xả nước từ ao nuôi sau thu hoạch tôm thương phẩm ra ngoài để không ảnh hưởng đến môi trường nhằm đảm bảo phòng bệnh tôm nuôi và thực hiện nuôi thủy sản bền vững.

2. Quan trắc và phân tích chất lượng nước của một số ao nuôi, vùng nuôi lồng có dấu hiệu thủy sản bị bệnh.

Ngày 06/8/2021, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với UBND thị trấn Lăng Cô kiểm tra vùng nuôi lồng An Cư Đông đang có cá chết rải rác. Kết quả đo nguồn nước tại hiện trường: Ôxy 3,5 mg/lít; pH 8,3; NO2, PO4­, và NH3 bằng 0 mg/lít (đo bằng testkit); độ mặn 33%o (đo bằng khúc xạ kế). Các chỉ tiêu môi trường nằm trong giới hạn cho phép để nuôi trồng thủy sản, riêng ôxy thấp hơn giới hạn cho phép (ôxy ≥ 4 mg/l theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT). Kết quả phân tích tại phòng thí nghiệm Trung tâm quan trắc Tài nguyên và Môi trường mẫu nước vùng lồng nuôi cá ông Nguyễn Văn Út về chỉ tiêu COD 13,6 mg/l, sunfua < 0,12 mg/l, Amoni 0,031 mg/l, Pb < 0,004 mg/l; nước lồng nuôi cá ông Bùi Văn Lai về chỉ tiêu Sunfua < 0,12 mg/l và Amoni 0,023 mg/l đều nằm trong giới hạn cho phép. Qua kiểm tra thực tế, các đơn vị liên quan đã hướng dẫn người nuôi xử lý để phòng bệnh cho cá như treo túi vôi, tạt nước vôi; cho ăn các loại thức ăn bổ sung, vatimin C; các biện pháp để trị bệnh lở loét cho cá,... Chi cục Thủy sản đã có Công văn số 110/CCTS-NT ngày 10/8/2021 trong đó đề nghị UBND thị trấn Lăng Cô tiếp tục quan tâm phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức sản xuất nuôi cá lồng đảm bảo các điều kiện về cấp hoặc cho thuê quyền sử dụng mặt nước nuôi trồng thủy sản, đăng ký nuôi thủy sản bằng lồng bè, thực hiện sắp xếp nuôi lồng bè theo quy định.

3. Một số thông tin

Một số nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7427/UBND-NN ngày 18/8/2021 về việc phát triển sản xuất, thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021 triển khai đến chính quyền địa phương cấp huyện, xã, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở dịch vụ hậu cần về giống, thức ăn, tiêu thụ và chế biến thủy sản như sau:

-  Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, có giải pháp tháo gỡ khó khăn về vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm trong nuôi trồng thủy sản do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng phải đảm bảo kiểm soát an toàn theo đúng quy định.

- Chuẩn bị các phương án phòng chống, ứng phó với thiên tai, bão, lũ để triển khai trong thời gian sắp đến.

- Tiếp tục  hướng dẫn người dân nuôi trồng thủy sản theo đúng quy định của Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn. Khuyến khích áp dụng các mô hình sản xuất công nghệ cao, mô hình liên kết sản xuất hiệu quả có giá thành hạ, năng suất cao, chất lượng, giá trị, khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 

Chi cục Thủy sản thông tin đến các đơn vị, các tổ chức và cá nhân biết và thực hiện. Bản tin được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế (TRT) vào khung giờ 18h20 tối thứ Hai (tuần thứ 4 hàng tháng); Bản tin cũng được phát thanh lúc 17h00 ngày thứ Hai trên Đài Phát thanh các xã có điểm quan trắc môi trường nuôi trồng thủy sản.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.675.545
Truy câp hiện tại 537