Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (Lần 2)
Ngày cập nhật 24/04/2023

THÔNG BÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

 

1. Tổng hợp kết quả phân tích thủy lý hóa

Ngày thu mẫu

Điểm quan trắc

(Xã/phường/thị trấn)

Huyện/thị xã/thành phố

Nhiệt độ

(0C)

Độ mặn

(%o)

pH

N-NH4+

(mg/l)

N-NO2- (mg/l)

P-PO43- (mg/l)

 

TSS

(mg/l)

GTCP trong NTTS(1) (2)

18÷33(1)

5÷35(1)

7-9(1)

< 0,9(2)

< 0,05(2)

< 0,3(2)

< 50(2)

Các điểm cấp nước tập trung vùng nuôi thủy sản đầm phá

07/4

Quảng Công

Quảng Điền

29,8

12,3

7,1

0,059

<0,008

<0,018

16,8

07/4

 Sịa

Quảng Điền

31,8

3,9

7,8

0,058

<0,008

<0,018

15,2

07/4

 Hải Dương

Thành phố Huế

29,0

12,6

6,9

0,087

<0,008

<0,018

14,0

07/4

 Hương Phong

Thành phố Huế

27,2

7,9

8,0

0,070

<0,008

<0,018

37,2

07/4

 Thuận An

Thành phố Huế

29,5

8,8

6,6

0,177

0,011

0,044

14,8

06/4

 Phú Xuân

Phú Vang

28,7

1,7

7,4

0,537

<0,008

0,062

35,2

06/4

 Phú Đa

Phú Vang

29,4

10,1

7,4

0,069

<0,008

<0,018

13,2

06/4

 Vinh Thanh

Phú Vang

31,9

11,6

7,5

0,061

<0,008

0,022

16,4

06/4

 Vinh Hưng

Phú Lộc

31,3

10,1

7,5

0,083

<0,008

0,025

7,2

06/4

 Giang Hải

Phú Lộc

30,7

12,3

7,7

0,275

0,011

0,051

9,6

06/4

Vinh Hiền

Phú Lộc

28,4

26,4

7,8

0,043

<0,008

<0,018

26,4

 Các điểm cấp nước tập trung vùng nuôi thủy sản trên cát ven biển

07/4

 Phong Hải

Phong Điền

26,1

32,0

7,5

<0,021

<0,008

<0,018

11,6

07/4

 Điền Hương

Phong Điền

26,6

33,2

7,9

<0,021

<0,008

<0,018

10,0

Các điểm nuôi cá lồng tập trung trên sông Bồ và sông Đại Giang

Ngày thu mẫu

Điểm quan trắc

(Xã/phường/thị trấn)

Huyện/thị xã/thành phố

Nhiệt độ

(0C)

pH

DO (mg/l)

GTCP trong nuôi lồng(3)

18÷33(3)

6,5-8,5(3)

≥ 4(3)

07/4

Quảng Thọ

Quảng Điền

27,2

6,5

5,9

06/4

Thủy Tân

Hương Thủy

32,3

7,8

6,3

 

 

Ghi chú:(1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi tôm nước lợ - Điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm; (2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

(3) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi cá lồng/bè nước ngọt – Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường

 

2. Kết quả phân tích nước thải

Kết quả quan trắc đầu ra của nước thải từ các ao nuôi đều nằm trong giá trị cho phép tại QCVN 02-19:2014/BNNPTNT.

Ngày thu mẫu

Địa điểm quan trắc

Huyện

pH

BOD5

(mg/L)

COD (mg/l)

TSS (mg/l)

Coliform

(MPN/100 ml)

GTCP nước thải từ NTTS(1)

5,5-9(1)

≤ 50(1)

≤ 150(1)

≤ 100(1)

≤ 5.000(1)

06/4

Vùng xả thải xã Vinh An

Phú Vang

7,3

8,1

22,4

22,8

1.100

06/4

Cống ba Xã xã Giang Hải

Phú Lộc

7,4

4,4

18,4

20,4

1.500

 

Ghi chú:(1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở nuôi tôm nước lợ - Điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

3. Kết quả phân tích vi sinh vật

Mật độ vi khuẩn Vibrio tổng số tại thị trấn Lăng Cô cao gấp 1,4 lần so với giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn đánh giá đối với môi trường nước nuôi và lưu giữ động vật thủy sản: 28 TCN 101:1997 – Phụ lục 8.

 

Ngày thu mẫu

Địa điểm quan trắc

 

Huyện

Vibrio tổng số

(CFU/ml)

28 TCN 101:1997-Phụ lục 8

≤ 1.000

05/4

TT Lăng Cô

Phú Lộc

1.400

 

4. Nhận xét kết quả phân tích

- Nguồn nước cấp vùng đầm phá: Độ mặn tại thị trấn Sịa (3,9%0) và xã Phú Xuân (1,7%0) vẫn chưa đảm bảo để thả nuôi; Đặc biệt, điểm đo tại Phú Xuân các thông số N-NH4+, TSS đang ở gần với ngưỡng giá trị giới hạn cho phép của QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột B1) chứng tỏ hàm lượng các chất dinh dưỡng trong môi trường nước khá cao dễ xảy ra hiện tượng ô nhiễm cục bộ do đó khuyến cáo bà con tại các vùng nuôi xung quanh cần theo dõi các yếu tố môi trường khi cần lấy nước vào ao. Đối với các điểm đo còn lại các thông số nhiệt độ, độ mặn, pH, N-NH4+, N-NO2-, P-PO43-, TSS đều có giá trị nằm trong giới hạn cho phép để nuôi trồng thủy sản.

- Nguồn nước cấp vùng nuôi thủy sản ven biển xã Phong Hải và Điền Hương (huyện Phong Điền), nguồn nước vùng nuôi cá lồng trên sông tại Quảng Thọ (huyện Quảng Điền) và Thủy Tân (thị xã Hương Thủy) đều nằm trong giới hạn cho phép để nuôi trồng thủy sản.

5. Khuyến cáo

Theo thông tin từ một số ngư dân sống ven cửa biển và vùng đầm phá, hiện nay đang xuất hiện cá kình (rò) trôi vào hai cửa biển, kết hợp với nguồn nước có nhiều sứa; do đó, bà con lưu ý các biện pháp lấy nước qua lưới lọc phòng dịch hại, kiểm tra các yếu tố môi trường và tốt nhất cần có ao dự trữ nước để chủ động điều chỉnh các yếu tố môi trường thích hợp trước khi cấp vào ao nuôi; Quản lý cho ăn và chăm sóc như giảm khẩu phần cho ăn hàng ngày, bổ sung vitamin C, khoáng chất để tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi; Đối với các vùng nuôi cá lồng cần có các biện pháp như vệ sinh, làm sạch lồng nuôi định kỳ, chuẩn bị bố trí hệ thống sục khí hoặc các thiết bị bơm đảo nước tạo dòng chảy để tăng cường hàm lượng ô-xy.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã có Công văn số 143/HD-CCCNTY ngày 19/4/2023 Hướng dẫn về việc phòng chống dịch bệnh tôm nuôi năm 2023. Chi cục Thủy sản thông báo đến các địa phương và người nuôi trồng thủy sản biết để thực hiện. (Đính kèm)

 

Chi cục Thủy sản tình Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.519.893
Truy câp hiện tại 7.787