Tìm kiếm tin tức

Hội thảo tham vấn cập nhật, bổ sung Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh/PRAP Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 01/08/2018

Ngày 31/7, Hội thảo tham vấn cập nhật, bổ sung Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Thừa Thiên Huế được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng Ban quản lý dự án FCPF-2 tỉnh tổ chức dưới sự chủ trì của ông Võ Văn Dự - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.     

  

Thực hiện Quyết định 419/QĐ-TTg ngày 5 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về việc Phê duyệt “Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất rừng và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các – bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030”, được sự tài trợ của “Dự án hỗ trợ sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Việt nam giai đoạn II/FCPF-2”, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành cập nhật, bổ sung cho Kế hoạch hành động “Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng và nâng cao trữ lượng các-bon rừng giai đoạn 2016-2020/ PRAP” được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành tại Quyết định số 3255/QĐ-UBND ngày 16/12/2016.

Việc cải thiện PRAP tỉnh để có nội dung phù hợp với NRAP và Chương trình Giảm phát thải Bắc Trung Bộ là rất cần thiết để phù hợp với Quyết định số 419/QĐ-TTg và đáp ứng các mục tiêu, chương trình hiện nay của Tỉnh và nhà nước.

Sau 32 cuộc tham vấn tại 6 huyện/thị xã và các xã trên địa bàn tỉnh, nhóm Kỹ thuật của Ban quản lý Dự án FCPF-2 tỉnh đã hoàn thành bản dự thảo PRAP Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020; giai đoạn 2021-2025 và tới năm 2030.

Tại Hội thảo, bản dự thảo PRAP đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp từ 49 đại biểu đến từ các Sở, ban ngành của tỉnh và các bên liên quan cấp huyện/thị xã. Những ý kiến sẽ được cập nhật, bổ sung cho bản dự thảo PRAP hoàn thiện hơn,  để cuối quý III năm 2018 có thể trình UBND tỉnh phê duyệt.

Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh/PRAP giai đoạn 2016-2020, 2020-2025 và tới 2030 là chiến lược REDD+ cấp tỉnh, góp phần thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững của Tỉnh, của Quốc gia, góp phần thực hiện mục tiêu Chương trình chống biến đổi khí hậu Quốc gia và toàn cầu.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp, đạt được mục tiêu đã đề ra.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.639.859
Truy câp hiện tại 97