Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHỐI VĂN PHÒNG SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày cập nhật 25/01/2024

Sáng ngày 24/01/2024, Khối văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2024. 

 

 


Chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Đại Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở và ông Nguyễn Phước Thọ - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Khối Văn phòng Sở. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Đình Đức - Giám đốc Sở, ông Nguyễn Long An và ông Lê Văn Anh - Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể công chức và người lao động.

Năm 2023, Khối Văn phòng đã thực hiện nhiệm vụ chung của toàn Ngành trong điều kiện có những yếu tố thuận lợi và cũng không ít khó khăn. Tuy vậy, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, các Chi bộ, Lãnh đạo Sở và sự nỗ lực của toàn thể công chức và người lao động đã tham mưu Lãnh đạo Sở trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của toàn Ngành, kết quả thể hiện như sau:

- Tăng trưởng (GRDP) ngành nông nghiệp đạt 5,88%.

- Tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 7.720 tỷ đồng, tăng 6%.

- Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 153,7 triệu USD, giảm 11,9%.

- Sản lượng lương thực có hạt đạt 340 nghìn tấn, tăng 24,8%, năng suất lúa ước đạt 62,6 tạ/ha tăng 23,8%.

- Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 62.000 tấn tăng 3%, trong đó, sản lượng khai thác đạt 42.000 tấn, tăng 2,4%, nuôi trồng đạt 20.000 tấn tăng 4,4%.

- Trồng mới khoảng 6.310 ha, tăng 7,6%, trong đó: trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng khoảng 220 ha.

- Có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt KH đề ra), 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 50% KH), chưa có xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu (KH có 4 xã đạt).

- Có thêm 19 sản phẩm được đánh giá xếp hạng đạt tiêu chí sản phẩm OCOP, nâng tổng sản phẩm OCOP của tỉnh đạt 75 sản phẩm.

Nhìn chung công chức và người lao động của Khối Văn phòng đã đoàn kết, thống nhất trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Khối và tham mưu Lãnh đạo Sở trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác của toàn Ngành. Công chức của các phòng, ban được phân công nhiệm vụ rõ ràng và phối hợp tốt trong việc xử lý công việc chung.

Công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo toàn diện của Lãnh đạo Sở; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực, đổi mới trong chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ CCHC cùng với sự phấn đấu, nỗ lực của toàn thể công chức, người lao động của Khối Văn phòng và kết quả đã được ghi nhận trên tất cả các nội dung, nhiệm vụ CCHC; công tác CCHC của Sở từng bước đi vào nề nếp, đã có những tiến bộ vượt bật, thể hiện qua việc tăng đều trên tất cả các chỉ số CCHC năm 2023.

Công chức của Khối văn phòng năng động, chịu khó, nhiệt tình trong thực hiện nhiệm vụ. Tỷ lệ công chức giải quyết việc chuyên môn vào các ngày nghỉ và sau giờ làm việc nhiều hơn.

Đa số Công chức, người lao động thực hiện nghiêm túc kỹ luật, kỹ cương hành chính.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn tồn tại những hạn chế. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Đình Đức - Giám đốc Sở đã nghiêm túc chỉ rõ để toàn thể công chức và người lao động nhìn nhận, khắc phục trong thời gian tới: Một số ít công chức chưa thực sự đoàn kết, còn tình trạng tránh nặng tìm nhẹ trong xử lý công việc; Một số phòng còn sơ xuất trong báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo Sở về giải quyết công việc; Tác phong, lề lối, tinh thần làm việc của một số công chức, người lao động chưa thực sự năng động; Cơ sở vật chất một số công trình, thiết bị chưa đáp ứng cao cho đời sống và thực hiện nhiệm vụ của Công chức…

Tại Hội nghị cũng đã thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2024, như sau:

- Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt 3-4%.

- Năng suất lúa bình quân đạt 60 tạ/ha; sản lượng lương thực có hạt trên 326 nghìn tấn; trong đó, lúa 318 nghìn tấn.

- Sản lượng thủy sản đạt trên 63 nghìn tấn, trong đó sản lượng khai thác đạt 42 nghìn tấn, sản lượng nuôi trồng đạt 21 nghìn tấn.

- Tỷ lệ hộ nông thôn sử dụng nước sạch 97%.

- Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,16%.

- Có thêm 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

- Có thêm 30 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên.

Để hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra, cần tập trung khắc phục những nhược điểm đã nêu và thực hiện các nội dung sau:

- Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính tổ chức, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền. Thực hiện nghiêm túc công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công.

- Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng các văn bản tham mưu cho Lãnh đạo Sở cả về nội dung và hình thức.

- Thực hiện tốt công tác CCHC, chính quyền điện tử, chuyển đổi số; tập trung chỉ đạo việc hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở (duy trì vị thứ 2-10/21 đơn vị).

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm được phân công của mỗi một cán bộ, công chức; gắn kết quả và chất lượng công việc của từng cán bộ trong việc đánh giá cán bộ, công chức và công tác thi đua khen thưởng.

- Tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị, Quyết định của UBND tỉnh về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành; nêu gương thực hiện quy định không uống rượu bia trong giờ làm việc và khi lái xe.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động công vụ, đổi mới lề lối làm việc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao nhằm đáp ứng yêu cầu đề ra, khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, hội nghị cán bộ, công chức người lao động năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã tiến hành ký kết giao ước thi đua giữa Thủ trưởng đơn vị và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở, đăng ký thi đua tập thể và cá nhân. Kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Đình Đức kêu gọi toàn thể công chức và người lao động, đoàn viên công đoàn quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nêu trên và thay mặt Ban Giám đốc Sở, chúc toàn thể công chức và người lao động cùng gia đình năm mới Giáp Thìn thành công, thành đạt và hạnh phúc./.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

TÔN THẤT NIỆM - VPS
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.656.465
Truy câp hiện tại 14.417