Tìm kiếm tin tức

Hơn 9,8 tỷ đồng đầu tư xây dựng Nâng cấp sửa chữa đập Kênh, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc
Ngày cập nhật 01/11/2018

Ngày 31/10/2018, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2542/QĐ-UBND  về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Nâng cấp sửa chữa đập Kênh, xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc. Tổng mức đầu tư là 9.803 triệu đồng. Thời gian thực hiện là 03 năm, kể từ ngày khởi công. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Lộc.

 

Mục tiêu đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo tưới chủ động cho 184 ha lúa 2 vụ góp phần cải thiện đời sống nhân dân trong khu vực.

Theo đó, sẽ xây dựng mới đập Kênh dài là 14,75m (bao gồm trụ pin) gồm 3 khoang. Kênh tưới: xây dựng tuyến kênh dài 164,7m, kết cấu bằng bê tông cốt thép, khẩu độ kênh bxh = (1,0x0,85)m, cao trình đáy đầu kênh +1,05m; bố trí cửa lấy nước đầu kênh, đóng mở bằng dàn van thép không rỉ và máy V1,0; bổ sung cửa lấy nước đầu kênh tưới cũ, đóng mở bằng dàn van thép không rỉ và máy V0,5. Nhà quản lý: xây dựng nhà quản lý diện tích 12m2, kết cấu hệ khung bằng bê tông cốt thép. Tuyến đường thi công kết hợp quản lý vận hành: dài L = 368,54m, nền đường rộng 4m, kết cấu bằng đất cấp phối đầm chặt; bố trí 02 cống tiêu đảm bảo tiêu thoát nước. Xây dựng đường dây hạ thế cấp điện vận hành cửa van dài L = 174m.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.835.165
Truy câp hiện tại 193