Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Rà soát một số nội dung liên quan về rừng, đất rừng trong phương án sắp xếp, đổi mới của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền
Ngày cập nhật 27/02/2024

Ngày 26/02/2024, tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng chí Giám đốc Nguyễn Đình Đức chủ trì cuộc họp nhằm rà soát lại một số nội dung liên quan đến rừng và đất rừng trong phương án sắp xếp, đổi mới của Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền

Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở; đồng chí Hồ Đôn - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền và đại diện lãnh đạo UBND xã Phong Mỹ; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường; đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm và các phòng chuyên môn và Hạt Kiểm lâm huyện Phong Điền; Chủ tịch, Giám đốc và các phòng chuyên môn Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền.

Sau khi nghe Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Phong Điền (gọi tắt là Công ty) báo cáo một số nội dung liên quan về tình hình xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới và các ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Đình Đức - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kết luận:

1. Đối với diện tích chuyển loại rừng từ rừng sản xuất sang rừng phòng hộ do Công ty đang quản lý: Đề nghị Công ty rà soát, bóc tách phần diện tích đang tranh chấp, cập nhật quy hoạch sử dụng đất của huyện thời kỳ 2021-2030 đã được phê duyệt và các quy hoạch khác có liên quan có ảnh hưởng đến lâm phận quản lý, trên cơ sở đó xác định diện tích còn lại và đề xuất chuyển loại rừng sản xuất sang phòng hộ cho diện tích này.

2. Đối với việc đề xuất giao khoảng 997,32 ha rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên hiện do UBND xã Phong Mỹ tạm thời quản lý cho Công ty: Đề nghị Công ty chủ trì, phối hợp với UBND xã Phong Mỹ, các phòng ban liên quan của huyện và Hạt Kiểm lâm huyện rà soát thực tế, xác định hiện trạng quản lý và sử dụng đất tại khu vực này, tránh tình trạng phát sinh tranh chấp, khiếu kiện, báo cáo UBND huyện để trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương để thực hiện tiếp các thủ tục chuyển giao rừng cho công ty quản lý.

3. Kết quả rà soát tại mục (1), và (2), đề nghị Công ty có văn bản báo cáo UBND tỉnh một số nội dung liên quan về rừng, đất rừng trong điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới của đơn vị.

4. Đề nghị UBND huyện Phong Điền, UBND xã Phong Mỹ quan tâm phối hợp, bố trí thời gian làm việc với Công ty, cung cấp các thông tin liên quan về quy hoạch của huyện, xã cũng như cử cán bộ tham gia rà soát hiện trạng quản lý và sử dụng đất rừng được nêu ở mục (1) và (2) của thông báo kết luận này.

5. Giao Chi cục Kiểm lâm chủ trì, hướng dẫn Công ty về các nội dung liên quan về thủ tục chuyển loại rừng, giao rừng; giao Phòng Kế hoạch, Tài chính chủ trì, hướng dẫn Công ty xây dựng điều chỉnh phương án sắp xếp, đổi mới của đơn vị theo quy định hiện hành.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

TÔN THẤT NIỆM - VPS
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.656.398
Truy câp hiện tại 14.378