Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THÔNG BÁO Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022
Ngày cập nhật 04/05/2022

Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

1. Kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý Khu bảo tồn
thiên nhiên Phong Điền năm 2022:

 

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh
Hộ khẩu
thường trú
Tổng
điểm
Kết
quả
1 Đinh Diễn 25/01/1995 Số 68A Nguyễn Cư
Trinh, phường Thuận
Hòa, thành phố Huế,
tỉnh Thừa Thiên Huế
85,8 Trúng
tuyển
2 Võ Hào Quang 08/09/1984 Thôn Bồ Điền, xã
Phong An, huyện
Phong Điền, tỉnh
Thừa Thiên Huế
83,5 Trúng
tuyển
3 Nguyễn Thị Mai
Hương
09/05/1991 Số 3/118 Lê Thánh
Tôn, phường Thuận
Lộc, thành phố Huế,
tỉnh Thừa Thiên Huế
79,2 Trúng
tuyển
4 Phan Đình Hiểu 25/01/1995 Thôn Mậu tài, xã Phú
Mậu, thành phố Huế,
tỉnh Thừa Thiên Huế
76 Trúng
tuyển
5 Trần Xuân Đại 10/9/1988 Số 04 Nguyễn Cảnh
Châu, thị trấn Phú
Lộc, huyện Phú Lộc,
tỉnh Thừa Thiên Huế
73,7 Trúng
tuyển


2. Thí sinh trúng tuyển phải đến Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong
Điền hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:
- Thành phần hồ sơ (theo Điều 17, Nghị định 115/2020/NĐ-CP) gồm:
(1) Bản sao văn b ng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển.
(2) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
- Thời gian: Từ ngày 29/4/2022 đến hết ngày 29/5/2022 (giờ hành chính).
- Địa điểm tiếp nhận: Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, thôn
Bồ Điền, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong
Điền năm 2022 thông báo để thí sinh trúng tuyển biết và thực hiện./.

 

Tập tin đính kèm:
Nguyễn Hồng Thắng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.831.133
Truy câp hiện tại 1.531