Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
HÀNH VI QUẢNG CÁO CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ CÓ NGUỒN GỐC KHAI THÁC TỪ TỰ NHIÊN TRÁI PHÁP LUẬT CÓ THỂ BỊ XỬ PHẠT LÊN ĐẾN 100 TRIỆU ĐỒNG
Ngày cập nhật 10/06/2024

Đó là mức xử phạt về hành vi quảng cáo các loài động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật Đầu tư năm 2020 thì xử phạt theo điểm a khoản 2 Điều 33 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Thời gian gần đây việc săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, nuôi nhốt, giết mổ, chế biến và quảng cáo trái pháp luật động vật hoang dã (sau đây viết tắt là ĐVHD) vẫn còn diễn ra và có chiều hướng gia tăng. Địa điểm diễn ra hoạt động trên tập trung tại các khu dân cư, các chợ và các nhà hàng, quán ăn... Đáng chú ý là thời gian gần đây hành vi quảng cáo để kinh doanh buôn bán các loài chim, quảng cáo món ăn chế biến từ chim đang gia tăng đáng kể.

Theo Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (sau đây gọi là Nghị định số 38/2021/NĐ-CP) và Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 35/2019/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi (sau đây gọi là Nghị định số 07/2022/NĐ-CP) thì hành vi quảng cáo các loài động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên có thể bị xử phạt lên đến 100 triệu đồng. Các văn bản này đã cụ thể hoá các mức phạt như sau: (1) Quảng cáo các loài động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật Đầu tư năm 2020 thì xử phạt theo điểm a khoản 2 Điều 33 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP (mức phạt từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng); (2) Quảng cáo để kinh doanh động vật rừng và sản phẩm của chúng trái quy định của pháp luật đối với các loài không thuộc Phụ lục III của Luật Đầu tư năm 2020, thì xử phạt theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 16 của Nghị định số 35/2019/NĐ- CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 07/2022/NĐ-CP (mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 1.500.000 đồng).

Ngoài xử phạt hành chính, khi xem xét vụ việc, nếu hành vi vi phạm được phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền xử phạt sẽ chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự theo quy định tại Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Nhằm bảo vệ ĐVHD nói chung và các loài chim trời nói riêng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã, Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 17/5/2022 về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn các loài chim hoang dã di cư tại Việt Nam, tại địa phương ngày 09/01/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài chim trời, việc làm trên đã bảo đảm hành lang pháp lý cho các lực lượng chức năng trong thực thi công vụ và xử lý vi phạm.

Từ khi Chỉ thị được ban hành, chính quyền các cấp, các ngành chức năng trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia công tác bảo vệ các loài ĐVHD nói chung chim trời nói riêng và đã đem lại một số kết quả rất tích cực, tình trạng vi phạm giảm đáng kể, nhận thức của người dân được nâng cao.

Từ nay đến cuối năm 2024 và trong thời gian tới, lực lượng Kiểm lâm và các cấp ngành, địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục ra quân tập trung xử lý mạnh, triệt để các hành vi vi phạm trên. Việc làm này góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong tương lai, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường, đô thị thông minh, môi trường du lịch xanh, sạch, sáng./.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.657.441
Truy câp hiện tại 14.820