Tìm kiếm tin tức
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019
Ngày cập nhật 14/01/2019

Sáng ngày 14/01, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2018, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tổ chức hợp tác, liên kết hợp tác xã, nông dân trong lĩnh vực trồng chọt, chăn nuôi, thủy sản. Việc ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất được quan tâm; giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng tốt được đưa vào sản xuất với quy mô lớn hơn các năm trước. Cơ cấu giống cây trồng dần được cải thiện theo hướng chất lượng cao, năng suất bình quân tăng... Trên cơ sở đó, ngành nông nghiệp tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng và có những bước phát triển mới, các chỉ tiêu cơ bản của ngành đều đạt và vượt so với năm 2017 và kế hoạch đề ra.

Cụ thể, năm 2018, tốc độ tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp của tỉnh đạt 3,46%; giá trị sản xuất nông lâm thủy sản đạt 7.234 tỷ đồng tăng 4,4%; kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 140,25 triệu USD tăng 2,6%; tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,5% tăng 0,2% so với năm 2017 và kế hoạch...

Bên cạnh những kết quả đạt được thì ngành nông nghiệp vẫn gặp phải những khó khăn, hạn chế như: tình hình thời tiết diễn biến phức tạp gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp; tình trạng lấn chiếm, phá rừng và cháy rừng vẫn còn xảy ra; đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế; công tác ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ còn chậm, chưa tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị tăng thêm cho sản phẩn...

Triển khai nhiệm vụ năm 2019, ngành nông nghiệp tỉnh đề ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, nông thôn toàn diện, bền vững trên cơ sở phát huy tối đa lợi thế về nông nghiệp của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới; tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu  các tác động tiêu cực khách đối với môi trường, nâng cao năng lực quản lý rủi ro, chủ động phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt 2 3%; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 7.400 - 7.500 tỷ đồng; tỷ lệ che phủ rừng ổn định 57,3%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước sạch đạt 85%; có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận những khó khăn và đánh giá cao những nỗ lực của ngành nông nghiệp trong năm qua. Nhất là ngành đã đạt và vượt các chỉ tiêu cơ bản trong năm 2018; trong đó phải nhắc đến như: năng suất, chất lượng các loại giống cây trồng tăng; sản xuất thủy sản tiếp tục phục hồi và phát triển mạnh; tổng số tàu xa bờ từ 90 CV trở lên tăng 56 chiếc; tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,5% tăng 0,2% so với năm 2017.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đề nghị ngành cần phải tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, công tác khuyến nông, cơ giới hóa trong sản xuất, ứng dụng sản xuất nông nghiệp hữu cơ nhằm bảo đảm, nâng cao chất lượng nông sản. Tiếp tục phát triển và duy trì tỷ lệ che phủ rừng cũng như phát triển diện tích rừng đạt tiêu chuẩn FSC trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, ngành cần tiếp tục kiện toàn bộ máy,tập trung đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính, cải cách thể chế tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nhanh các thủ tục hành chính.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.005.777
Truy câp hiện tại 1.352