Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
ĐỊNH HƯỚNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2021 – 2025
Ngày cập nhật 24/05/2021

Thực hiện Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021 – 2025của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế kế hoạch xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2025, nhằm thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào các nội dung ưu tiên, khuyến khích đầu tư trên từng lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, phát triển nông thôn và chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; vận dụng các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, sản phẩm chế biến sâu,tận dụng cơ hội từ quá trình hội nhập để nâng cao sức cạnh tranh, từng bước gia tăng giá trị sản phẩm theo chuỗi liên kết nông sản.

Tập trung phát triển mạnh các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực theo 3 cấp độ: Sản phẩm thuộc danh mục chủ lực quốc gia (Gạo, tôm, thịt lợn, thịt và trứng gia cầm, rau quả, gỗ và các sản phẩm từ gỗ); sản phẩm chủ lực cấp tỉnh (Cá vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai, Tôm (tôm sú, tôm thẻ chân trắng); lúa gạo chất lượng cao, Thanh trà, Sen Huế, Tinh dầu tràm, tinh dầu sả và các loại tinh dầu từ dược liệu,…) và nhóm sản phẩm đặc sản, có giá trị cá biệt cấp vùng, miền, địa phương, gắn với chương trình “Mỗi xã một sản phẩm – OCOP”

Tạo lập môi trường cạnh tranh thuận lợi và bình đẳng trong đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; thu hút khoảng 5-10% doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (trong tổng số doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh trên các lĩnh vực).

Đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài và các dự án đầu tư của các tập đoàn lớn nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, kết nối với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với định hướng ưu tiên thu hút đầu tư các đối tượng: (1) Khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI đầu tư vào phát triển các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh. Tập trung thu hút đầu tư vào các vùng liên kết sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh lớn; phát triển các trung tâm dịch vụ hậu cần nông nghiệp như: trung tâm nghiên cứu và chuyển giao về giống, cơ giới hóa trong sản xuất, tài chính, thương mại, logistic.(2) Ưu tiên thu hút doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp đầu tư vào phát triển các sản phẩm có lợi thế của địa phương; đầu tư liên kết với các hợp tác xã, tổ hợp tác, các trang trại, hộ nông dân để sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản theo chuỗi giá trị.(3) Thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác, nông hộ đang sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đặc sản, có lợi thế của tỉnh để tiếp tục nâng cao giá trị nông sản theo định hướng chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; Ưu tiên đầu tư phát triển các ngành nghề, bảo tồn và phát triển các làng nghề, đặc biệt là các làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch tại các địa phương.

Ưu tiên thu hút đầu tư các lĩnh vực: (1) Tăng cường xúc tiến đầu tư vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ đảm bảo an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên.(2) Xúc tiến đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu nông sản tập trung, quy mô lớn phù hợp với các lợi thế, điều kiện tự nhiên từng vùng trên cơ sở xác định các loại nông sản chủ lực và nông sản chiến lược gắn với kêu gọi đầu tư các nhà máy chế biến. (3) Ưu tiên thu hút các dự án đầu tư thúc đẩy cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến, bảo quản đối với các ngành hàng nông sản chủ lực, hướng tới nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, giảm tổn thất sau thu hoạch và đa dạng hóa sản phẩm nông sản chế biến, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý chất lượng của thị trường tiêu thụ. (4) Thu hút đầu tư vào lĩnh vực chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số, công nghệ thông tin trong toàn bộ các khâu của chuỗi giá trị, đặc biệt trong việc thu thập thông tin, dự báo tình hình thị trường tiêu thụ nông sản, kịp thời cung cấp thông tin và các dịch vụ thị trường cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân để chủ động tổ chức phương án sản xuất theo nhu cầu thị trường. (5) Khuyến khích đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và hạ tầng thương mại ở nông thôn ngày càng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, quy mô lớn. (6) Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào phát triển hệ thống cung ứng và phân phối nông sản, xây dựng chợ đầu mối/trung tâm phân phối nông sản hiện đại đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế; trung tâm đấu giá, sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm giới thiệu, quảng bá, đấu giá các mặt hàng nông sản. (7) Thu hút đầu tư vào phát triển các dịch vụ du lịch gắn với nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng gắn với các ngành nghề truyền thống và phát triển đặc sản của các địa phương. (8) Khuyến khích các doanh nghiệp bảo hiểm tham gia vào bảo hiểm nông nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, hướng tới nền sản xuất bền vững.

Để đạt được các mục tiêu về xúc tiến đầu tư trong thời gian tới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp: (1) Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn về các quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành; (2) Xây dựng danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, phát triển sản phẩm du lịch trong chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP; các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021 – 2025; các dự án nông nghiệp hữu cơ kêu gọi đầu tư giai đoạn 2021 - 2025. (3) Xây dựng tài liệu xúc tiến đầu tư; tuyên truyền quảng bá giới thiệu về môi trường đầu tư, tiềm năng cơ hội đầu tư. (4) Đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực về xúc tiến đầu tư. (5)Hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư./.

Nguyễn Phước Thọ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.519.937
Truy câp hiện tại 7.800