Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
ĐĂNG KÝ THAM GIA TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN CHƯƠNG TRÌNH OCOP NĂM 2021 DO VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI NÔNG THÔN MỚI TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC
Ngày cập nhật 22/09/2021

Thực hiện Công văn số 735/VPĐP-OCOP ngày 21/9/2021 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương về tập huấn về Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021

1. Mục tiêu của đợt tập huấn:

- Nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa của Chương trình OCOP, những định hướng mới của Chương trình OCOP trong giai đoạn 2021-2025 và hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất tham gia hiệu quả vào Chương trình OCOP.

- Đào tạo nâng cao năng lực về sản xuất, gia tăng giá trị và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP gắn với nhu cầu của thị trường, thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số;

- Tạo diễn đàn trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện chương trình OCOP ở các cấp và các địa phương.

- Hướng dẫn chuẩn hoá hồ sơ tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm.

2. Thời gian và nội dung tập huấn:

a) Thời gian: từ 28/9 đến 13/10/2021.

b) Nội dung tập huấn: gồm 11 chuyên đề tổng hợp và chuyên sâu.

(Kế hoạch và nội dung cụ thể tại Phụ lục kèm theo)

3. Đối tượng tham dự tập huấn:

- Cán bộ quản lý chương trình OCOP ở các địa phương: cấp tỉnh, huyện, xã;

- Chủ thể OCOP có sản phẩm được đánh giá, phân hạng từ 3 sao trở lên; các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất đang tham gia và mong muốn tham gia Chương trình OCOP;

- Cá nhân, tập thể, tổ chức, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp quan tâm đến chương trình OCOP;

- Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch;

- Giảng viên, sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp,.. quan tâm đến chương trình OCOP hoặc có ý tưởng khởi nghiệp OCOP.

4. Hình thức tập huấn: Trực tuyến qua nền tảng zoom.

5. Hình thức đăng ký tham dự:

- Đăng ký tham dự tập huấn theo đường dẫn sau: https://bit.ly/TaphuanOCOP

- Thời gian đăng ký: từ 21 - 25/9/2021.

Phạm Văn Tần
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.348.857
Truy câp hiện tại 289