F:\F_Portal\snnptnt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai Thông tư số 09/2021/TTBNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày cập nhật 24/09/2021

Thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với việc công bố dịch Viêm da nổi cục (VDNC)
Khi dịch bệnh VDNC xảy ra trên địa bàn, các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế để công bố dịch theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT và Thông tư số 07/2016/TT- NNPTNT ngày 31/ /2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
2. Đối với phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin VDNC
Tổ chức, triển khai tiêm phòng bắt buộc vắc xin VDNC cho đàn trâu bò ở địa phương định kỳ hàng năm vào thời điểm trước mùa nóng ẩm là điều kiện để ruồi mòng, ve, bét phát triển (tháng 3, 4). Hàng năm xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí để phòng, chống bệnh VDNC ở trâu, đặc biệt là kinh phí mua vắc xin phòng bệnh VDNC.
3. Đối với giám sát bệnh định kỳ
- Chỉ đạo UBND cấp xã phân công lực lượng thú y phối hợp với các phòng, ban liên quan của địa phương giám sát, phát hiện sớm bệnh VDNC xảy ra để có biện pháp xử lý dịch kịp thời không để lây lan ra diện rộng
- Khi trâu bò mắc bệnh VDNC, tổ chức lấy mẫu gửi xét nghiệm và triển khai các biện pháp phòng, chống theo quy định và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan chuyên ngành thú y.
- Hàng năm chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức giám sát lưu hành vi rút VDNC ở trâu, bò trên địa bàn./.

 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.521.598
Truy câp hiện tại 6.778