Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
NÂNG CAO CHỈ SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ ĐỐI VỚI TIÊU CHÍ ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH
Ngày cập nhật 17/04/2024

Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-UBND, ngày 04/4/2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số các cấp của tỉnh Thừa Thiên Huế;

Thực hiện Công văn số 906/STTTT-IOC, ngày 09/4/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp nâng cao chỉ số chuyển đổi số của tỉnh đối với tiêu chí điện thoại thông minh.

Nhằm duy trì và nâng cao Chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số (DTI) của Sở, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Lãnh đạo các phòng và đơn vị trực thuộc quan tâm đôn đốc, nâng cao tỷ lệ công chức, viên chức, người lao động sử dụng điện thoại thông minh tại đơn vị bằng việc thực hiện một số nội dung sau:

1. Thực hiện rà soát và triển khai các chương trình (kết hợp hoạt động xã hội hóa) nhằm hỗ trợ, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị sử dụng điện thoại thông minh.

2. Đảm bảo 100% số lượng công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị sử dụng điện thoại thông minh cài đặt Hue-S, chuẩn hóa tài khoản và thực hiện đăng nhập vào tài khoản Hue-S.

3. Định kỳ Văn phòng Sở thực hiện trích xuất dữ liệu số lượng sử dụng điện thoại thông minh đã đăng nhập, chuẩn hóa, sử dụng Hue-S từ hệ thống và báo cáo Lãnh đạo Sở chỉ đạo nhằm nâng cao chỉ số chuyển đổi số đối với tiêu chí này.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng và đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
PHƯƠNG ANH - VPS
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.657.296
Truy câp hiện tại 14.775