Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chuyên mục Chuyển đổi số
Lỗ hổng an toàn thông tin trên Foxit PDF Reader đang bị khai thác bởi các đối tượng tấn công để lan truyền mã độc.
Chiều ngày 14/5/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị chuyên đề “Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp”. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương.
Chỉ tiêu năm 2024, tiếp tục duy trì 100% thôn, bản được phủ băng rộng di động, băng rộng cố định (cáp quang FTTH); tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh (SMP)/tổng thuê bao điện thoại di động đạt 85%; tỷ lệ người sử dụng Internet đạt 97%; tỷ lệ hộ gia đình có truy nhập Internet băng rộng cáp quang đạt 90%; tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 90%...  
Ngày 29/3/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024 (Ban hành kèm theo Quyết định số 877/QĐ-BNN-CĐS).
Ngày 25/3/2024, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 132/KH-UBND triển khai tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh với những mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau:  
Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xây dựng chính quyền số và xã hội số. Ngày 07/3/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch hành động số 523/KH-SNNPTNT về việc nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.716.971
Truy câp hiện tại 3.084