Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chuyên mục Chuyển đổi số
Nhằm triển khai các nội dung của Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng đến 2030; Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trong khuôn khổ Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021, chiều 28/4, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hội Tin học TP. HCM và các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo "Chuyển đổi số trong thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao”. Tham dự hội thảo có: ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hồng Cơ Group; đại diện các sở, ban ngành và hơn 200 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
   Ngày 14 tháng 5 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1098/QĐ-UBND Về việc ban hành danh sách mã định danh điện tử các đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị; tích hợp chia sẻ giữa các ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế.    
Chuyển đổi số của Ngành là nhiệm vụ quan trọng để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm phát triển chính quyền số, xây dựng xã hội số, phát triển kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực trên tinh thần: “Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao.
.
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.325.009
Truy câp hiện tại 1.609