Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Chuyên mục Chuyển đổi số
Ứng dụng Hue-S là hệ thống ứng dụng trên nền tảng di động phục vụ cho người dân và du khách các vấn đề về nhiều mặt của đời sống xã hội, được xác định là nền tảng chuyển đổi số đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế. Một trong các chức năng nổi bật của Hue-S là “Dịch vụ công trực tuyến”, cung cấp giải pháp cần thiết cho người dân như đăng ký hồ sơ trực tuyến, quản lý hồ sơ, tìm kiếm hồ sơ… giúp người dân giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả; tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính.
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác triển khai cung cấp dữ liệu mở trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở giai đoạn 2023 - 2025 (Kế hoạch số 2352/KH-SNPTNT ngày 09/10/2023).
Nếu như mô hình nuôi gà thả theo cách truyền thống đang gặp những bất lợi nhất định thì việc sản xuất theo hướng hiện đại, đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng năng suất, hạn chế dịch bệnh, tạo ra sản phẩm sạch đạt chất lượng đang được các địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện. Đây chính là nền tảng quan trọng để hạn chế tối đa dịch bệnh phát sinh, đồng thời hướng tới phát triển chăn nuôi gia cầm bền vững.
Trong thời gian qua, sản xuất nông nghiệp tại huyện Quảng Điền tuy đã có nhiều bước phát triển nhưng vẫn chưa tương xứng với các nguồn lực, tiềm năng của địa phương. Do đó, huyện đang tập trung triển khai đổi mới hoạt động nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Trong đó, trọng tâm là xây dựng các vùng sản xuất tập trung ứng dụng công nghệ cao.
Thực hiện đề án tái cơ cấu toàn diện ngành Nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, nhiều năm qua huyện miền núi Nam Đông đã xây dựng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với điều kiện đất đai, khí hậu tại địa phương. Những mô hình này được áp dụng bài bản, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất đã góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn của huyện, nâng cao đời sống cho người dân.
Để tăng năng suất và giảm rủi ro, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Phong Điền đã tích cực đầu tư ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao trong nuôi tôm. Mô hình này đang mở ra một hướng đi mới đầy tiềm năng cho nghề nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi tôm nói riêng trên địa bàn huyện.
Văn phòng Sở thông tin đến các đơn vị về những lỗ hổng bảo mật trong các sản phẩm Microsoft. Nhằm đảm bảo an toàn thông tin, đề nghị các đơn vị lưu ý thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo của Sở Thông tin và Truyền thông dưới đây.    
Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực tuyên truyền, hưởng ứng, tham gia Hội thi trực tuyến tìm hiểu về nền tảng số Hue-S.
Cài đặt ứng dụng Reavol để khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên số từ tủ sách trực tuyến ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về Ngày Chuyển đổi số quốc gia, theo đó lựa chọn ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia.  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.023.235
Truy câp hiện tại 77