Tìm kiếm tin tức

Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và triển khai chuyên đề năm 2018.
Ngày cập nhật 12/04/2018

Trong 02 ngày (29-30/3/2018), Đảng ủy Sở tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và triển khai chuyên đề năm 2018 cho các cán bộ chủ chốt.

Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Tuấn - UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cấp ủy đảng bộ bộ phận và các chi bộ trực thuộc…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghiên cứu các chuyên đề: Nghị quyết số 18-NQ/TW về "Đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị"; Nghị quyết số 19/NQ/TW về "Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập"; Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới";  Nghị quyết số 21-NQ/TW về" Công tác dân số trong tình hình mới". Các học viên được truyền đạt những nội dung cơ bản của những Nghị quyết trên và những vấn đề cần quan tâm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Cũng tại hội nghị, Đảng ủy Khối đã triển khai kế hoạch học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sau khi nghiên cứu, học tập nghị quyết và chuyên đề năm 2018, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, đồng chí Hồ Vang - Phó Bí thư Đảng ủy yêu cầu đảng bộ bộ phận, các chi bộ trực thuộc kịp thời tổ chức học tập và triển khai thực hiện Kế hoạch số 40-KH/ĐUK và Kế hoạch số 41-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối; xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện đến cán bộ, đảng viên nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chuyên đề.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.835.151
Truy câp hiện tại 194