Tìm kiếm tin tức

Hội thảo tham vấn xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ
Ngày cập nhật 29/06/2020

Được sự hỗ trợ của Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam - giai đoạn 2 (gọi tắt là dự án FCPF-2), ngày 17/6/2020 Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Ban Quản lý Dự án FCPF-2 tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng “Sổ tay hướng dẫn thực hiện Đề án Giảm phát thải và chuyển quyền Giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ” thuộc Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ, giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích giới thiệu, hướng dẫn người sử dụng văn bản pháp lý đảm bảo tính thống nhất từ Trung ương đến địa phương trong quá trình triển khai thực hiện đề án; chuyển tải thông tin đến người tham gia tập huấn đảm bảo tính thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện đề án tại địa phương.

Tham dự Hội thảo có 65 đại biểu, gồm các đại diện Ban quản lý Dự án FCPF-2 trung ương, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình Mục tiêu Phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát riển rừng tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các đại biểu đã được các tư vấn Trung ương chia sẻ những nội dung liên quan đến Sổ tay hướng dẫn thực hiện Đề án Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ, hướng dẫn nội dung tổ chức thực hiện Đề án Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ, hướng dẫn nội dung nâng cao trữ lượng các bon rừng, Hướng dẫn quản lý tài chính thực hiện Đề án.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và tham gia nhiều ý kiến liên quan tới việc ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện, vai trò của các bên liên quan, cách tiếp cận sổ tay, cơ chế quản lý tài chính...

Sau cuộc hội thảo, các đại biểu cơ bản đã hiểu và nắm rõ Sổ tay hướng dẫn thực hiện Đề án Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ. Bên cạnh đó, Dự án FCPF-2 cũng tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu từ các đại biểu tham dự, làm cơ sở đề xuất hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn phù hợp với thực tiễn tại địa phương nhằm chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện chi trả dịch vụ hấp thu và lưu trữ các bon rừng./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.484.913
Truy câp hiện tại 233