Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày cập nhật 29/06/2020

Với chủ đề phát huy mạnh mẽ năng lực, trí tuệ, đoàn kết sáng tạo; xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh; tham mưu và tiển khai thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình nông thôn mới; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54 về xấy dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sáng ngày 19/6, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, các mục tiêu, chỉ tiêu đều cơ bản hoàn thành. Với sự đoàn kết thống nhất cao, Đảng ủy Sở đã cùng với lãnh đạo Sở tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh như thiên tai, dịch bệnh, góp phần ổn định và phát triển sản xuất, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020. 
 
Sản xuất nông nghiệp đã và đang chuyển sang nông nghiệp hàng hóa theo nhu cầu thị trường, một số ngành hàng hình thành sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích, đảm bảo an ninh lương thực, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trung bình hàng năm đạt 7.190 tỷ đồng, tăng 16% so với giai đoạn 2011-2015, ước thực hiện năm 2020 đạt 7.665 tỷ, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 3,34%.
 
Đảng ủy Sở thường xuyên coi trọng và làm tốt việc củng cố, kiện toàn và xây dựng tổ chức đảng. Đến nay, Đảng bộ Sở có 01 đảng bộ bộ phận (có 05 chi bộ trực thuộc) và 14 chi bộ trực thuộc với 234 đảng viên.
 
Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu, chỉ tiêu: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt trên 3,4%/năm. Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 35 vạn tấn/năm, sản lượng thủy sản đạt 70 ngàn tấn/năm.Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 87% . Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 là 57,5 %.
 
Một số hình ảnh tại Đại hội
 
 
 
 
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.131.357
Truy câp hiện tại 2.490