Tìm kiếm tin tức
Hội thảo lấy ý kiến cộng đồng để xây dựng phương án sản xuất và qui chế quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn Núi Quện, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 12/09/2020

          Sau khi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2020 về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn Núi Quện, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc. Ngày 11 tháng 9 năm 2020, Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND xã Lộc Bình huyện Phú Lộc tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý từ địa phương và cộng đồng để xây dựng Phương án sản xuất và Qui chế quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản (BVNLTS) Hòn Núi Quện xã Lộc Bình nhằm xây dựng Quy chế quản lý Khu BVNLTS và Phương án sản xuất phù hợp thực tế ở địa phương.

         Qua hội thảo này, Chi cục Thủy sản cũng lồng ghép để tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về thực hiện Luật Thủy sản năm 2017 và các Nghị định, Thông tư liên quan.

          Tham dự Hội thảo có đại diện Hội nghề cá tỉnh, lãnh đạo và cán bộ chuyên trách chính quyền địa phương xã Lộc Bình, Ban Chấp hành và gần 50 Hội viên của Chi hội nghề cá Lộc Bình 1 xã Lộc Bình.

          Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến góp ý của cộng đồng ngư dân và đi đến thống nhất được các vấn đề chủ chốt trong Qui chế quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Kế hoạch thực hiện, phương án sản xuất,... Các quy định về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã được nêu cụ thể như quy định quản lý các loại nghề, về quỹ tự quản ngư trường, tuần tra, giám sát, xử lý các hành vi khai thác trái phép,...

             Qua Hội thảo này, cá hội viên đã có cơ hội để trao đổi, bàn bạc giúp nhau trong quá trình quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn Núi Quện. CHNC cũng trình bày nhiều khó khăn hiện tại và có kế hoạch Đại hội lại vào Qúy I năm 2021 để củng cố lại Ban Chấp hành và Đội tuần tra bảo vệ ngư trường./.

Một số hình ảnh Hội thảo:

 

 

           

Tin và ảnh: Chi cục Thủy sản
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.005.777
Truy câp hiện tại 8