Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hướng dẫn Lịch thời vụ gieo trồng vụ Hè Thu 2024
Ngày cập nhật 26/04/2024

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cơ cấu giống và lịch thời vụ gieo trồng một số loại cây trồng chính vụ Hè Thu 2024.

 

Vụ Đông Xuân 2023-2024 thời tiết nắng ấm, không có mưa rét kéo dài nên thời gian sinh trưởng của cây lúa rút ngắn từ 5-7 ngày, dự kiến thu hoạch tập trung từ 05-15/5/2024. Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu cùng với hiện tượng El nino, nên thời tiết thiên tai ngày càng diễn biến bất thường, cực đoan. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, mùa khô 2024, tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên có thể xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Nhằm hạn chế những thiệt hại do thiên tai, đảm bảo năng suất và sản lượng cây trồng... Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cơ cấu giống và lịch thời vụ gieo trồng một số loại cây trồng chính vụ Hè Thu 2024, cụ thể như sau:

1. Đối với cây lúa:

- Cơ cấu giống:

Bố trí chủ yếu nhóm giống lúa ngắn ngày và cực ngắn, chủ lực là: ĐT100 (KH1), N87, N97 (nếp), Khang Dân, HT1, HN6, DT39, HG12, TH5, …

Cần tăng tỷ lệ cơ cấu hợp lý các giống có thời gian sinh trưởng cực ngắn trên các diện tích gieo cấy muộn để đảm bảo được lịch thời vụ gieo trồng. Khuyến khích sản xuất thử giống có triển vọng HG244. Mạnh dạn đưa một số giống lúa đã được công nhận chính thức, có tham gia liên kết, tiêu thụ sản phẩm như: TBR97, Hà Phát 3, VNR20, ĐB6, … để từng bước đa dạng hóa bộ giống của Tỉnh.

Để thích ứng kịp thời trong điều kiện khô, hạn sẽ xảy ra trong vụ Hè Thu 2024. Các địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống hạn và chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho phù hợp ngay từ đầu vụ.

Lịch thời vụ:

Để thu hoạch nhanh, gọn vụ Đông Xuân 2023-2024, giảm căng thẳng cho sản xuất Hè Thu, các địa phương cần huy động tối đa máy gặt, máy cuộn rơm, máy làm đất, … Thực hiện đồng bộ các giải pháp vệ sinh đồng ruộng bằng chế phẩm sinh học, cày lật đất ngay sau khi thu hoạch để diệt mầm mống sinh vật gây hại, hạn chế ngộ độc hữu cơ cho lúa vụ Hè Thu. Đối với diện tích nhiễm phèn, mặn (đặc biệt là các vùng thấp trũng, tù đọng nước) cần thực hiện tốt các biện pháp bón vôi, rửa chua, hạ phèn, … nhằm hạn chế thiệt hại ngay từ đầu vụ Hè Thu.

Tuỳ thời gian sinh trưởng của từng loại giống và điều kiện thực tế của địa phương để bố trí thời vụ gieo cấy phù hợp, đảm bảo lúa vụ Hè Thu trổ tập trung từ 15/7 đến 30/7, phấn đấu kết thúc thu hoạch trước ngày 30/8/2024. Bố trí theo khung lịch thời vụ sau:

2. Đối với cây công nghiệp, cây thực phẩm, cây ăn quả:

Trên đây là hướng dẫn lịch thời vụ và định hướng cơ cấu giống của một số loại cây trồng chính trong vụ Hè Thu 2024. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế và các địa phương căn cứ hướng dẫn này vào điều kiện cụ thể của từng địa phương để bố trí cơ cấu giống, thời vụ hợp lý cho từng vùng. Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra./.

Tập tin đính kèm:
TÔN THẤT NIỆM - VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.656.708
Truy câp hiện tại 14.510