Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ MỘT SỐ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CHI CỤC KIỂM LÂM
Ngày cập nhật 07/05/2024

Thừa uỷ quyền của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm LĐQL các đơn vị trực thuộc; Theo đó, ông Trần Vũ Ngọc Hùng - Phó Trưởng phòng được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Sử dụng và Phát triển rừng, ông Hồ Văn Sao - Phó Hạt trưởng phụ trách Hạt Kiểm lâm A Lưới giữ chức vụ Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm A Lưới và ông Nguyễn Đăng Huy Cường - Kiểm lâm viên giữ chức vụ Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm A Lưới.

Ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thừa ủy quyền của Giám đốc Sở trao Quyết định bổ nhiệm cho các cá nhân; Thời hạn giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 03/5/2024 cho đến ngày 02/5/2029.

Một số hình ảnh tại buổi công bố

                                                             Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.656.326
Truy câp hiện tại 14.361