Tìm kiếm tin tức

Thừa Thiên Huế triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu
Ngày cập nhật 16/05/2018

UBND tỉnh vừa có Công văn chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn tỉnh,

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất đề xuất của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh về việc triển khai mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, Với các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Xây dựng trình UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu.

 - Mục đích: Để làm cơ sở cho việc triển khai mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, cần xây dựng ban hành Bộ tiêu chí về khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và Bộ tiêu chí vườn mẫu trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm của các tỉnh và điều kiện của tỉnh Thừa Thiên Huế. Ở tỉnh Thừa Thiên Huế, gọi là “Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu” (áp dụng trên phạm vi địa bàn một thôn).

- Phân công thực hiện: Văn phòng Điều phối nông thôn mới chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu; Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng Bộ tiêu chí về vườn mẫu.

- Thời gian thực hiện: Tháng 5-6 năm 2018

Bước 2: Xây dựng kế hoạch triển khai mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn một số xã, huyện/thị trong tỉnh giai đoạn 2019-2020 (trong đó có thể nghiên cứu thực hiện mô hình ở một số xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới);

- Mục tiêu: Xây dựng trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 2019-2020. Dự kiến mỗi huyện chọn từ 2 đến 5 thôn xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu, 5-10 hộ gia đình xây dựng vườn mẫu.

- Phân công thực hiện: Văn phòng Điều phối nông thôn mới chủ trì, phối hợp với các đơn vị, các địa phương liên quan xây dựng kế hoạch triển khai về mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn một số xã, huyện/thị trong tỉnh; Sở Tài chính chủ trì phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối tỉnh và các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện mô hình.

- Thời gian thực hiện: Quý 3 năm 2018

Bước 3: Công tác chuẩn bị, hội nghị, tập huấn triển khai xây dựng mô hình.

- Phân công thực hiện: Văn phòng Điều phối nông thôn mới chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã và các địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý 4 năm 2018

Bước 4: Triển khai xây dựng mô hình thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu theo kế hoạch đã được duyệt.

- Phân công thực hiện: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo xây dựng các mô hình trên địa bàn theo kế hoạch đã được phê duyệt; Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng Điều phối nông thôn mới phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh thực hiện kế hoạch.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và 2020

Bước 5: Tổng kết, đánh giá hoàn thiện mô hình và xây dựng kế hoạch phổ biến, nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Quý 4  năm 2020.

 Bước 6: Triển khai nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2021- 2025.

Văn phòng Điều phối tỉnh

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.835.176
Truy câp hiện tại 196