Tìm kiếm tin tức
ĐẠI HỘI HỢP TÁC XÃ LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG XÃ HƯƠNG THỌ - THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ ĐƯỢC THÀNH LẬP
Ngày cập nhật 29/07/2020
Lãnh đạo Sở NNPTNT phát biểu tại Đại Hội

 

 

Phát triển Hợp tác là hướng đi đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước trong tình hình hiện nay. Nhất là các HTX được thành lập trên cơ sở tự nguyện, hợp tác cùng có lợi nhằm phát triển sản xuất bền vững, tạo công ăn việc làm, huy động được nguồn lực tại chổ (sức lao động, nguyên liệu đầu vào,...). 

Ngày 27/7/2020 tại Hội trường UBND xã Hương Thọ tổ chức Đại hội toàn thể các thành viên tham gia thành lập HTX Lâm nghiệp bền vững Hương Thọ. Đến dự có Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện các ngành cấp tỉnh và các phòng ban thuộc thị xã Hương Trà, Uỷ ban nhân dân xã Hương Thọ. Đặc biệt có đông đủ 13 thành viên của HTX Lâm nghiệp bền vững.

Đây là hướng đi phù hợp các thành viên HTX lựa chọn nhằm mục tiêu tăng cường năng lực quản lý rừng bền vững. Với tinh thần tự nguyện, quyết tâm của tất cả thành viên, mục tiêu chiến lược hoạt động rõ ràng, đáp ứng yêu cầu phát triển rừng bền vững và tiêu chuẩn FSC đã được thông qua tại Đại hội. Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị, kiểm soát và Ban giám đốc HTX. Hội đồng quản trị cam kết cung cấp các dịch vụ tốt nhất và thuận tiện cho các thành viên và cộng đồng dân cư sống dự vào rừng trồng, và tiếp tục tuyên truyền  mỡ rộng các thành viên trên cơ sở việc làm và lợi ích rõ ràng từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời từng bước đầu tư mỡ rộng các dich vụ sản xuất giống cây lâm nghiệp thân thiện môi trường, mua bán gỗ rừng trồng,..

Tuy nhiên còn nhiều khó khăn của Hội đồng quản trị, các thành viên HTX cần phải chung sức đồng lòng quyết tâm thực hiện từng phần của Phương án sản xuất kinh doanh đã được Đại hội thông qua.

Phạm Văn Tần
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.643.537
Truy câp hiện tại 1.020