Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THÔNG BÁO Về việc mời các đơn vị chủ trì liên kết thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị
Ngày cập nhật 27/09/2023

THÔNG BÁO

Về việc mời các đơn vị chủ trì liên kết thực hiện dự án hỗ trợ

phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị

Căn cứ Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐND ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.

Căn cứ Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 19/01/2023, của UBND tỉnh về việc giao dự toán kinh phí thường xuyên do ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu để địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

Chi cục Phát triển nông thôn có kế hoạch tổ chức lựa chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, dự kiến các Dự án: “Hỗ trợ phát triển sản xuất nuôi bò sinh sản theo chuỗi giá trị kết hợp sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý chất thải chăn nuôi”;  Hỗ trợ phát triển sản xuất trong việc cải tạo vườn tạp kết hợp chăn nuôi theo chuỗi giá trị…. Từ nguồn kinh phí Tiểu dự án 2, Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023.

Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Nam Đông và A Lưới

Hỗ trợ cho khoảng 50 hộ thuộc đối tượng của Chương trình (Các hộ nghèo, cận nghèo. Ưu tiên hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và là lao động duy nhất, trực tiếp nuôi dưỡng người thân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến độ tuổi lao động; hộ sinh sống tại xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn); nhằm tạo công ăn việc làm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống giảm nghèo bền vững.

Thời gian: Từ ngày 19/9/2023 đến hết 30/9/2023.

Chi cục Phát triển nông thôn kính mời các đơn vị chủ trì liên kết có đủ năng lực, kinh nghiệm, điều kiện tham gia thực hiện dự án nói trên. Địa chỉ 119 Vạn Xuân, Kim Long, thành phố Huế; liên hệ ông Lê Viết Đăng Khoa, ĐT: 0981510678

Chi cục Phát triển nông thôn xin trân trọng thông báo./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.023.235
Truy câp hiện tại 49