Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Phấn đấu nâng cấp, tiêu chuẩn hóa và công nhận thêm ít nhất 30 sản phẩm OCOP năm 2024
Ngày cập nhật 28/03/2024

Ngày 25 tháng 3 năm 2024, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 135/KH-UBND triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024.

 

Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả, đồng bộ, huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2024; Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ các chủ thể kinh tế tích cực tham gia Chương trình OCOP; Phát triển, chuẩn hóa các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2024 theo hướng phát huy nội sinh, nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị, đáp ứng nhu cầu của thị trường tiêu thụ. Đồng thời, duy trì, nâng hạng các sản phẩm OCOP đã được công nhận; hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực, có thế mạnh để xây dựng sản phẩm OCOP 5 sao, sản phẩm du lịch cộng đồng; tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu.

Mục tiêu cụ thể, phấn đấu nâng cấp, tiêu chuẩn hóa và công nhận thêm ít nhất 30 sản phẩm OCOP; đánh giá và công nhận lại cho các sản phẩm đã được UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế công nhận. Phát triển từ 2-3 điểm du lịch/dịch vụ du lịch cộng đồng/du lịch sinh thái cộng đồng, kết hợp bảo tồn các giá trị văn hóa tạo ra sản phẩm dịch vụ du lịch tham gia Chương trình OCOP. Phấn đấu có ít nhất 2 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Tiếp tục triển khai thực hiện mô hình thí điểm “Phát triển sản phẩm rượu vang Bạch Mã gắn với vùng nguyên liệu đặc trưng bản địa, nâng cao năng lực chế biến và nâng cấp sản phẩm theo chuẩn OCOP, hướng đến sản phẩm OCOP 5 sao”…

Theo đó, kế hoạch triển khai tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau: Công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn và tham quan học tập; Chuẩn hóa và phát triển sản phẩm OCOP; Trình tự đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP; Tăng cường chuyển đổi số; Xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP; Kiểm tra, giám sát, quản lý Chương trình OCOP.

Giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan điều phối và tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế hoạch.

- Tham mưu tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp tỉnh đảm bảo đúng quy định. Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá và Giấy chứng nhận cho các sản phẩm đạt 4 sao, tổ chức công bố kết quả. Xây dựng báo cáo và hồ sơ các sản phẩm đạt từ 90 điểm đến 100 điểm lên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị đánh giá, phân hạng, công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia.

- Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh xây dựng quy chế quản lý sản phẩm OCOP sau khi công nhận.

- Chủ trì, phối hợp các sở ngành, địa phương và chủ thể kinh tế để xây dựng, triển khai Kế hoạch tập trung chỉ đạo, hỗ trợ sản phẩm OCOP tiềm năng 4-5 sao năm 2024; kế hoạch rà soát đánh giá các sản phẩm OCOP đã hết hạn công nhận.

- Hướng dẫn UBND cấp huyện tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đảm bảo đúng quy định theo quy định tại Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị cấp huyện xây dựng, triển khai Chương trình OCOP ở địa phương.

- Chủ trì, phối hợp các sở ban ngành và địa phương báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai Chương trình OCOP (định kỳ 6 tháng và cuối năm). Tham mưu UBND tỉnh rà soát, bổ sung danh mục sản phẩm tham gia Chương trình năm 2024 (trước ngày 15/7/2024, nếu có).

Chi tiết kế hoạch số 135/KH-UBND xem file đính kèm./.

 

 

 

Hồ Thị Như Trang

Văn phòng Sở

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.657.375
Truy câp hiện tại 14.798