Tìm kiếm tin tức
Tái đàn lợn phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương
Ngày cập nhật 12/09/2019

 Ngày 11/7/2019 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức Hội nghị “Triển khai các giải pháp tổng hợp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi”, Kết luận tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và các cơ quan chức năng:

-  Chủ động triển khai tổng hợp các nhóm giải pháp phòng chống bệnh DTLCP, trong đó cần phổ biến thật nhanh các giải pháp chăn nuôi ATSH kết hợp với sử dụng các chế phẩm vi sinh vật đã được công nhận lưu hành, đã kiểm chứng trên thực tế có tác dụng trong phòng chống bệnh DTLCP, nâng cao chất lượng sản phẩm chăn nuôi.

-  Chỉ đạo phát triển các loại vật nuôi khác nhằm bù đắp phần thiếu hụt nguồn cung thịt lợn, như: gia cầm, gia súc ăn cỏ, thủy sản dựa trên nguyên tắc phải kiểm soát được dịch bệnh, cân đối cung cầu thực phẩm và bảo đảm sinh kế cho người nông dân. 3

-  Chỉ đạo chặt chẽ việc tái đàn lợn phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương: rà soát, xác định những cơ sở chăn nuôi lớn đảm bảo thực hiện ATSH; những vùng không bị dịch; những vùng bị dịch nhưng đã qua 30 ngày không tái dịch đủ điều kiện đảm bảo thực hiện các biện pháp an toàn sinh học thì có thể tái đàn; duy trì đảm bảo thật tốt các giải pháp trong đó chú ý chất lượng và nguồn gốc con giống sạch bệnh.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.484.843
Truy câp hiện tại 214